Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 323–324 | Cite as

Betrouwbaarheid van lumbale isometrische kracht bij patiënten met chronische lage-rugpijn

  • Michael E. Robinson
  • Anthony F. Greene
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Voor dit onderzoek werd de test- hertestbetrouwbaarheid van lumbale isometrische krachttests bij patiënten met chronische lage-rugpijn (clrp) geëvalueerd. Bij 89 patiënten met clrp werden isometrische krachtmetingen gedaan in zeven verschillende hoeken van lumbale flexie. Omdat voorgaande onderzoeken significante krachtverschillen hebben aangetoond tussen mannelijke en vrouwelijke proefpersonen zijn voor beide geslachten verschillende gegevensanalyses gemaakt. De resultaten wezen op matige tot grote betrouwbaarheid binnen hun idiosyncratische bewegingsuitslag (range of motion = rom) (vrouwelijke proefpersonen: r = 0,59 – 0,96, p h<P>0,05, standaard afwijking van de schatting (sas) = 12,0 – 24,2 Nm; mannelijke proefpersonen: r = 0,71 – 0,93, p h<P> 0,05, sas – 25,1 – 62,1 Nm).

isometrische krachttest lage-rugpijn chronische rugpijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Michael E. Robinson
    • 1
  • Anthony F. Greene
  1. 1.

Personalised recommendations