Advertisement

Gebruik van de wisc in 2002-2004

 • Mardou JacobsEmail author
 • Bianca van Bers
 • Ingrid Koek
 • Dicky Meijer
 • Jacqueline Plat
 • Harrie C. M. Vorst
Artikelen
 • 164 Downloads

Abstract

De Nederlandse versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children (wisc) werd in 2002 in een nieuwe versie op de markt gebracht als wisc-iiinl. Deze versie werd al snel onderwerp van discussie en kreeg heftige kritieken te verduren. Normering en validiteit werden door de cotan als onvoldoende beoordeeld. In dit onderzoek is nagegaan hoe de wisc-iiinl in de praktijk gebruikt wordt. Kopers van deze intelligentietest (n = 876) werden in april 2004 benaderd met een daartoe ontworpen enquête. Onderzocht is het feitelijk gebruik van de wisc in de periode 2002-2003 en de prognose van het gebruik in 2004. Verder is gebruikers gevraagd naar hun oordeel over de kwaliteit van de test en hun opinie over de discussie en publiekelijk geuite kritiek. Uit de resultaten van het onderzoek (n = 476) kwam naar voren dat de meeste respondenten een tot twintig kinderen per jaar testten, de meesten in de leeftijd van negen tot elf jaar en vooral voor diagnose van leermoeilijkheden, toewijzing tot speciale onderwijsprogramma’s of voor klinische diagnose. De algemene indruk van de gebruikers betreffende de kwaliteit de wisc-iiinl was goed. Op specifieke punten oordeelde men overeenkomstig de cotan. Tot slot werd er opvallend veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen te maken over de discussie rond de wisc-iiinl en over het gebruik van de test.

Notes

Literatuur

 1. Bers, B. van., Jacobs, M., Koek, I., Meijer, D., & Plat, J. (2004). Hoe wordt de wisc-iii nl in de praktijk gebruikt? Op- en aanmerkingen van gebruikers. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Psychologische methodenleer (www.fmg.uva.nl/ml, bij Onderzoek).
 2. Dillman, D.A. (1978). Mail and telephone surveys. The total design method. Pullman, wa: Washington State University.Google Scholar
 3. Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, & Laak, J. ter. (1992). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Amsterdam; nip/Assen; van Gorcum.Google Scholar
 4. Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, & Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland, dl. i. Testbeschrijvingen. Amsterdam: nip, Dienstencentrum/Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, & Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland, dl. ii. Testresearch. Amsterdam: nip, Dienstencentrum/Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 6. Evers, A., Zaal, J.N., & Evers, A. (2002). Ontwikkelingen in het testgebruik van Nederlandse psychologen. Psycholoog, 2, 54-61.Google Scholar
 7. Köhler, W. (2002). Niet zo Slim. Critici hekelen normering van nieuwe intelligentietests. nrc Handelsblad, 14 december.Google Scholar
 8. Kort, W., Compaan, E.L., Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., Schittekatte, M., Bosman, M., Vermeir, G., & Verhaeghe, P. (2002). wisc-iii nl handleiding. Amsterdam: ndc/nip.Google Scholar
 9. Pesch, W., & Ponsioen, A. (2004). Flinterdunne en flagrante Flynn-effecten bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Aanbevelingen voor het gebruik van de wisc-iii. Psycholoog, 2, 64-68.Google Scholar
 10. Tellegen, P.J. (2002). De wisc-iii nl. Een illusie armer. Psycholoog, 37, 607-610.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Mardou Jacobs
  • 1
  Email author
 • Bianca van Bers
 • Ingrid Koek
 • Dicky Meijer
 • Jacqueline Plat
 • Harrie C. M. Vorst
 1. 1.

Personalised recommendations