Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 197–199 | Cite as

Wat kan de jeugdhulpverlening bij adoptie leren van volwassen geadopteerden? Studiedag Stichting adoptievoorzieningen. Utrecht, 13 oktober 2006

  • Danielle Oprel
  • Truus Bakker
Gehoord
  • 155 Downloads

Samenvatting

De Stichting adoptievoorzieningen, een landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie aanbiedt, organiseert jaarlijks een studiedag over adoptie voor hulpverleners. Het onderwerp van dit jaar was: volwassen geadopteerden. ’s Morgens werden twee hoofdlezingen afgewisseld met videofragmenten. In het middagdeel konden twee (van de negen) workshops gevolgd worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Danielle Oprel
    • 1
  • Truus Bakker
  1. 1.

Personalised recommendations