Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 190–192 | Cite as

Tweede Gezondheidszorgpsychologendag. Utrecht, 23 juni 2006

  • Hester van Dijk
  • Frank Blaauw
Gehoord
  • 13 Downloads

Samenvatting

Op de tweede gz-psychologendag werden in de ochtend onderwerpen die op de eerste dag in juni 2005 naar voren waren gekomen uitgewerkt of nader toegelicht. De grote zaal in de Jaarbeurs was met 150 deelnemers voor twee derde gevuld. Opvallend aanwezig was een jonge groep mensen, vermoedelijk gz-psychologen in opleiding. Daarnaast bleken er veel vrijgevestigde psychologen te zijn gekomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hester van Dijk
    • 1
  • Frank Blaauw
  1. 1.

Personalised recommendations