Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 178–180 | Cite as

J.A. Jenner (red.) (2006). Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen, behandeling. Assen: Van Gorcum. 255 pp., € 39,90

  • Jos de Kroon
Gelezen
  • 102 Downloads

Samenvatting

‘Hallucinaties’ is een tegendraads boek waaraan bekende en minder bekende Nederlandse auteurs hebben meegewerkt. Tegendraads, omdat sterk wordt afgeweken van de gebruikelijke opvattingen in de psychiatrie, vooral waar het gaat over de bejegening en behandeling van mensen met psychotische stoornissen. Het boek is een eerbetoon aan stemmenhoorders en visioenenzieners.

Literatuur

  1. Berrios, G.E. (1996). The history of mental symptoms. Descriptive psychopathology since the nineteenth century. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
  2. Ey, H. (1976). Traité des hallucinations. Tome I-II. Paris: La Bibliothèque des Introuvables.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jos de Kroon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations