Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 171–173 | Cite as

Geachte redactie, beste Mia Leijssen

Kort commentaar op het redactionele ‘Ten geleide’ bij de nieuwe rubriek ‘Tuchtrechtelijk’ en op ‘Onzorgvuldige psychotherapeuten krijgen een waarschuwing’, Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 50-56
  • Casper Koene
Tuchtrechtelijk
  • 8 Downloads

Samenvatting

Allereerst wil ik de redactie van dit tijdschrift complimenteren met het initiatief tot het openen van een rubriek met becommentarieerde tuchtrechtelijke uitspraken over psychotherapeuten. Ik kan me de voorzichtigheid voorstellen waarmee op voorhand de regelmaat van dergelijke publicaties in dit blad wordt gerelativeerd. Zoveel tuchtrechtelijke uitspraken tegen psychotherapeuten worden immers niet gepubliceerd op de website van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) en van die Regionale Tuchtcolleges die inmiddels een eigen site hebben geopend. Ik ga ervan uit dat het aantal uitspraken dat aan de redactie wordt aangeboden nog kleiner is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Casper Koene
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations