Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 32, Issue 5, pp 235–237 | Cite as

Als slachtoffers van geweld ook daders zijn. Studiedag Stichting Cogis. Utrecht, 8 november 2005

  • Ton Haans
Gehoord
  • 62 Downloads

Samenvatting

Cogis is een nieuw kenniscentrum op het gebied van vervolging, oorlog en geweld. Het werd in 2005 opgericht als samenwerkingsverband van Centrum ’45, het Sinaï-centrum en het voormalige Informatie- en coördinatieorgaan dienstverlening oorlogsgetroffenen (ICODO). Met deze studiedag over het slachtofferschap van daders en het daderschap van slachtoffers trad Cogis voor de eerste keer landelijk naar buiten. In de ochtend spraken een aantal experts uit de categorale hulpverlening: Anton Hafkenscheid en Ronald Rijnders, beiden werkend met politiek getraumatiseerden, en Ferdy Unck, werkzaam voor defensie met veteranen. Ruud Bullens, die werkzaam is met delinquenten, en Justine van Lawick, die als systeemtherapeut werkt met daders en slachtoffers samen, verwoordden standpunten uit de algemene GGZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Ton Haans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations