Psychotherapie leeft! De bruisende ontwikkelingen in de psychotherapie zelf. Lustrumcongres 75 jaar NVP. Amsterdam, 16 december 2005

  • Hans Snijders
  • Danielle Oprel
  • Carleen Römer
Gehoord

DOI: 10.1007/BF03062215

Cite this article as:
Snijders, H., Oprel, D. & Römer, C. PSIE (2006) 32: 144. doi:10.1007/BF03062215
  • 26 Downloads

Samenvatting

Dit drukbezochte congres begon met drie workshops waarin ‘nieuwe’ behandelvormen werden gepresenteerd: Transference focused psychotherapy (TFP), de Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP) en de Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) bij kinderen. Van de laatste ontbreekt helaas een impressie in dit verslag. In de wandelgangen bleek dat deze workshop hooglijk gewaardeerd werd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Hans Snijders
    • 1
  • Danielle Oprel
  • Carleen Römer
  1. 1.   

Personalised recommendations