Psychotherapie leeft! De bruisende ontwikkelingen in de psychotherapie zelf. Lustrumcongres 75 jaar NVP. Amsterdam, 16 december 2005

 • Hans Snijders
 • Danielle Oprel
 • Carleen Römer
Gehoord
 • 26 Downloads

Samenvatting

Dit drukbezochte congres begon met drie workshops waarin ‘nieuwe’ behandelvormen werden gepresenteerd: Transference focused psychotherapy (TFP), de Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP) en de Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) bij kinderen. Van de laatste ontbreekt helaas een impressie in dit verslag. In de wandelgangen bleek dat deze workshop hooglijk gewaardeerd werd.

Literatuur

 1. Norcross, J.C. (2005). Relational responsivity: Integrating human relationships, individual differences, and treatment selection. Invited paper presented at 21st annual conference of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. Toronto, 5-8 mei.Google Scholar
 2. Trijsburg, W., Colijn, S., Collumbien, E., & Lietaer, G. (2005). Handboek integratieve psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Hans Snijders
  • 1
 • Danielle Oprel
 • Carleen Römer
 1. 1.   

Personalised recommendations