Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 31, Issue 5, pp 240–246 | Cite as

‘Bloemen plukken in het wetende veld’

Bert Hellinger: hoop of wanhoop?
 • Justine van Lawick
Forum
 • 75 Downloads

Samenvatting

In 1995 schreef ik een kritiek op het werk van Hellinger (Van Lawick, 1995). De groeiende belangstelling voor deze man en zijn werk verontrustte me. Ik meende toen dat de golf van aandacht van voorbijgaande aard zou zijn. Het tegendeel is het geval gebleken: de populariteit van zijn aanpak van psychische problematiek middels familieopstellingen lijkt alleen maar toe te nemen. Overal worden familieopstellingen gemaakt, niet alleen in de GGZ; in bedrijven hebben organisatieopstellingen om samenwerkingsproblemen te verhelderen een grote vlucht genomen (Weber & Hellinger, 2002). In 1995 bestond er één standaardwerk over Hellinger (Weber, 1994). De laatste tien jaar verschenen er zeventien Duitse en acht Nederlandse boeken over zijn denken en werk. Hellinger noemt zijn werk ’systemische therapie’ en nieuwe auteurs nemen deze term over, zodat steeds meer mensen ‘systemische therapie’ of ‘systeemtherapie’ gelijkstellen aan therapie volgens Bert Hellinger. Er zijn in vele landen Hellinger-instituten opgericht en websites gestart.

Literatuur

 1. Boszormenyi-Nagy, I., & Spark, G. (1973). Invisible loyalties. New York: Harper & Row.Google Scholar
 2. Erasmus, D. (Ongedateerd, oorspronkelijk 1560). De Lof der Zotheid. Amsterdam: H.J. Paris.Google Scholar
 3. Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press.Google Scholar
 4. Fromm, E. (1969). De angst voor vrijheid. Utrecht: Bijleveld.Google Scholar
 5. Fromm, E. (1970). Marx, Freud en de vrijheid. Utrecht: Bijleveld.Google Scholar
 6. Hellinger, B., Weber, G., & Beaumont, H. (2001). De verborgen dynamiek van familieverbanden. Bloemendaal: Altamira-Becht.Google Scholar
 7. Lawick, M.J. van (1995). Over de ideeën van Bert Hellinger. Systeemtherapie, 7, 219-224.Google Scholar
 8. Moreno, J.L. (1937). Inter-personal therapy and the psychopathology of inter-personal relations. Sociometry, 1, 9-76.CrossRefGoogle Scholar
 9. Nerin, W.F. (1986). Family reconstruction. New York: Norton & Company.Google Scholar
 10. Satir, V. (1972). People making. Palo Alto: Science and Behavior Books.Google Scholar
 11. Schäfer, T. (2003). Liefde kent vele lagen. Over het psychotherapeutische werk van Bert Hellinger. Haarlem: Altamira-Becht.Google Scholar
 12. Schlippe, A. von (2004). Offener Brief von Arist von Schlippe an Bert Hellinger. www.thiesstahl.de/pdf/vSchlippeHellinger.pdf
 13. Stierlin, H. (1975). Eltern und Kinder. Das Drama von Trennung und Versöhnung im Jugendalter. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.Google Scholar
 14. Ulsamer, B. (2003). Vliegen met sterke vleugels. Bert Hellingers familieopstellingen als basis voor geluk. Haarlem: Altamira-Becht.Google Scholar
 15. Weber,G. (1994). Zweierlei Glück, Die systemische Psychotherapie Bert Hellingers. Heidelberg: Carl Auer Verlag.Google Scholar
 16. Weber, G., & Hellinger, B. (2002). Het succes van organisatieopstellingen. De methode van Bert Hellinger in praktijk gebracht. Bloemendaal: Altamira-Becht.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Justine van Lawick
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations