Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 30, Issue 2, pp 60–69 | Cite as

Gecompliceerde rouw.

Diagnostiek en behandeling

Samenvatting

Mensen met gecompliceerde rouw ervaren een hoge mate van scheidingsangst, traumatische stress of een combinatie van beide. Aan de hand van de gevalsbeschrijving van een vrouw die haar zoon verloor, wordt de diagnostiek en de behandeling van gecompliceerde rouw beschreven. De psychotherapeut kon niet starten met de cognitief-gedragstherapeutische richtlijnbehandeling door het hoge spanningsniveau van de cliënt.

Literatuur

 1. Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale: Erlbaum.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington D.C.: American Psychiatric Association.Google Scholar
 3. Bakker, A., & Korzec, A. (2002). De gecompliceerde kliniek 2003. Als protocollen en richtlijnen tekortschieten. Amsterdam: Benecke.Google Scholar
 4. Boelen, P.A., Bout, J. van den, & Keijser, J. de (2000). De cognitief-gedragstherapeutische behandeling van gecompliceerde rouw. In J. van den Bout, P.A. Boelen, J. Enklaar, M. Klaassen, P. Kievit & E. van der Veen (red.), Handboek sterven, uitvaart en rouw (pp. IV 7.2-1 - IV 7.2-23). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 5. Boelen, P.A., Bout, J. van den, & Keijser, J. de (2002). A controlled study on the efficacy of cognitive-behavioral therapy for traumatic grief: First results. Presentatie 32e EABCT-congres te Maastricht, 18-21 september.Google Scholar
 6. Boelen, P.A., Bout, J. van den, & Keijser, J. de (2003).Traumatic grief as a disorder distinct from bereavement-related depression and anxiety: A replication study with bereaved mental health care patients. American Journal of Psychiatry, 160, 1339-1341.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Boelen, P.A., Bout, J. van den, Keijser, J. de, & Hoitink, H. (2003). Reliability and validity of the Dutch version of the Inventory of Traumatic Grief. Death Studies, 27, 1-23.CrossRefGoogle Scholar
 8. Boelen, P.A., Keijser, J. de, & Bout, J. van den (2001). Psychometrische eigenschappen van de Rouw Vragenlijst (RVL). Gedrag & Gezondheid,29, 172-185.Google Scholar
 9. Bout, J. van den, Boelen, P.A., & Keijser, J. de (red.) (1998). Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 10. Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Vol. II: Separation. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar
 11. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Vol. III: Loss, sadness and depression. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar
 12. Brennan, K.A., & Shaver, P.R. (1998). Attachment styles and personality disorder: Their connection to each other and to parental divorce, parental death and perceptions of parental caregiving. Journal of Personality, 66, 835-878.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Buijssen, H. (1998). Rouw bij ouderen. In J. van den Bout, P.A. Boelen & J. de Keijser (red.), Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking (pp. 136-143). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 14. Cassidy, J., & Mohr, J.J. (2003). Onoplosbare angst, trauma en psychopathologie: theorie, onderzoek en ideeën over de behandeling van gedesorganiseerde hechting in de hele levensloop. Toegang tot de psychotherapie internationaal, 11, 123-156 en 308-326.Google Scholar
 15. Fiddelaers-Jaspers, R. (1998). Rouw bij jeugdigen. In J. van den Bout, P.A. Boelen & J. de Keijser (red.), Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking (pp. 119-135). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 16. George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1996). Adult Attachment Interview. Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of California, Berkeley.Google Scholar
 17. Harkness, K.L., Shear, M.K., Frank, E., & Silberman, R.A. (2002). Traumatic grief treatment: Case histories of 4 patients. Journal of Clinical Psychiatry, 63, 1113-1120.PubMedGoogle Scholar
 18. Hart, O. van der (red.) (1995). Trauma, dissociatie en hypnose. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 19. Hart, O. van der, & Nijenhuis, E.R.S. (1999). Fasengerichte behandeling van posttraumatische stress. In P.G.H. Aarts & W.Visser (red.) Trauma, diagnostiek en behandeling (pp. 245-256). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 20. Herman, J.L. (1993). Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 21. Horowitz, M.J., Siegel, B., Holen, A., Bonnano, G.A., Milbrath, C., & Stinson, C.H. (1997). Criteria for complicated grief disorder. American Journal of Psychiatry, 154, 905-910.Google Scholar
 22. Hutschemaekers, G. (2001). Onder professionals: hulpverleners en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Maandblad Geestelijke volksgezondheid,56, 806-831.Google Scholar
 23. Jacobs, S. (1999). Traumatic grief: diagnosis, treatment, and prevention. Londen: Brunner/Mazel.Google Scholar
 24. Keijser, J. de (1997). Sociale steun en professionele begeleiding bij rouw. Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 25. Keijser, J. de, Boelen, P.A., & Bout, J. van den (1998). Schrijfopdrachten, therapeutische rituelen, systeeminterventies, creatieve therapie en andere interventies. In J. van den Bout, P.A. Boelen & J. de Keijser (red.), Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking (pp. 95-113). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 26. Keijser, J. de, Bout, J. van den, & Boelen, P.A. (1998). Gecompliceerde rouw: klinisch beeld, classificatie en diagnostiek. In J. van den Bout, P.A. Boelen & J. de Keijser (red.), Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking (pp. 26-42). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 27. Main, M. & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganised attachment pattern: Procedures, findings and theoretical implications. In T.B. Brazelton & M. Yogman (Eds.) Affective development in infancy (pp. 95-124). New York: Academic Press.Google Scholar
 28. Middleton, W., Raphael, B., Martinek, N., & Misso, V. (1993). Pathological grief reactions. In M.S. Stroebe, W. Stroebe & R.O. Hansson (Eds.) Handbook of bereavement. Theory, research and intervention (pp. 44–61). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 29. Parkes, C.M. (1991). Attachment, bonding and psychiatric problems after bereavement in adult life. In C.M. Parkes, J. Stevenson-Hinde & P. Marris (Eds.), Attachment across the life cycle (pp. 268-292). Londen: Routledge.Google Scholar
 30. Parkes, C.M. (1996, 3rd edition). Bereavement: Studies of grief in adult life. Londen: Tavistock/Routledge.Google Scholar
 31. Parkes, C.M. (2001). A historical overview of the scientific study of bereavement. In M.S. Stroebe, R.O. Hansson, W. Stroebe & H. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research. Consequences, coping, and care (pp. 25-46). Washington: American Psychiatric Association.CrossRefGoogle Scholar
 32. Parkes, C.M, & Weiss, R.S. (1983). Recovery from bereavement. New York: Basic Books.Google Scholar
 33. Prigerson, H.G., Bierhals, A.J., Kasl, S.V., Reynolds, C.F., Shear, M.K., Newsom, J.T., & Jacobs, S.C. (1996). Complicated grief as a disorder distinct from bereavement-related depression and anxiety: a replication study. American Journal of Psychiatry; 153, 1484-1486.PubMedGoogle Scholar
 34. Prigerson, H.G., & Jacobs, S.C. (2001). Traumatic grief as a distinct disorder: A rationale, consensus criteria, and a preliminary empirical test. In M.S. Stroebe, R.O. Hansson, W. Stroebe, & H.A.W. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research. Consequences, coping, and care (pp. 613-647). Washington DC: American Psychological Association Press.CrossRefGoogle Scholar
 35. Prigerson, H.G., Maciejewski, P.K., Reynolds, C.F., Bierhals, A.J., Newsom, J.T., Fasiczka, A., Frank, E., Doman, J., & Miller, M. (1995). Inventory of Complicated Grief: A scale to measure maladaptive symptoms of loss. Psychiatry Research, 59, 65-79.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. Prigerson, H.G., Shear, M.K., Jacobs, S.C., Reynolds, C.F., Maciejewski, P.K., Davidson, J., Pilkonis, P.A., Wortman, C.B., Williams, J.W.B., Widiger, T.A., Rosenheck, R., Weiss, R., Beery, L.C., Rynearson, E.K., Frank, E., Kupfer, D.J., & Zisook, S. (1999). Consensus criteria for traumatic grief. British Journal of Psychiatry, 174, 67-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. Rosenblatt, P.C. (2001). A social constructionist perspective on cultural differences in grief. In M.S. Stroebe, R.O. Hansson, W. Stroebe & H. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research. Consequences, coping, and care. (pp. 285-300). Washington: American Psychiatric Association.CrossRefGoogle Scholar
 38. Schut, H., Keijser, J. de, Bout, J. van den, & Dijkhuis, J. (1991). Post-traumatic symptoms in the first year of conjugal bereavement. Anxiety Research, 4, 225-234.Google Scholar
 39. Stroebe, M., Son, M. van, Stroebe, W., Kleber, R., Schut, H., & Bout, J. van den (2000). On the classification and diagnosis of pathological grief. Clinical Psychology Review, 20, 57-75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. Stroebe, M., Stroebe, W., & Schut, H. (2001a). Gender differences in adjustment to bereavement: An empirical and theoretical review. Review of General Psychology, 5, 62-83.CrossRefGoogle Scholar
 41. Stroebe, M., Stroebe, W., & Schut, H. (2001b). Theorieën over rouw. In J. van den Bout, P.A. Boelen, J. Enklaar, M. Klaassen, P. Kievit & E. van der Veen (red.), Handboek sterven, uitvaart en rouw (pp. IV 7.2-1-IV 7.2-23). Maarssen: Elsevier.Google Scholar
 42. Vachon, M.L., Sheldon, A.R., Lancee, W.J., Lyall, W.A., Rogers, J., & Freeman, S.J. (1982). Correlates of enduring distress patterns following bereavement: Social network, life situation and personality. Psychological Medicine, 12, 783–788.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 43. Worden, J.W. (1992). Verdriet en rouw. Gids voor hulpverleners en therapeuten. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 44. Wijngaards, L., Cuijpers, D., Hutschemaekers, G., & Bout, J. van den (1998). Rouwen in de geestelijke gezondheidszorg – een exploratief onderzoek in vier RIAGG's. In J. van den Bout, P.A. Boelen & J. de Keijser (red.), Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking (pp. 17-25). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 45. Young, J.E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (3rd edition). Sarasota: Professional Resource Press.Google Scholar
 46. Young, J.E., & Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations