Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 30, Issue 2, pp 60–69

Gecompliceerde rouw.

Diagnostiek en behandeling
Artikel

DOI: 10.1007/BF03062068

Cite this article as:
de Keijser, J. PSIE (2004) 30: 60. doi:10.1007/BF03062068

Samenvatting

Mensen met gecompliceerde rouw ervaren een hoge mate van scheidingsangst, traumatische stress of een combinatie van beide. Aan de hand van de gevalsbeschrijving van een vrouw die haar zoon verloor, wordt de diagnostiek en de behandeling van gecompliceerde rouw beschreven. De psychotherapeut kon niet starten met de cognitief-gedragstherapeutische richtlijnbehandeling door het hoge spanningsniveau van de cliënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations