Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 5, pp 174–177 | Cite as

Weerzien met … Alfred Adler

 • G. Hellinga
Article
 • 15 Downloads

semenvatting

De boeken van Alfred Adler zijn niet echt geschikt om nog eens prettig te herlezen. Er zit weinig lijn in, Adler kabbelt soms nogal losjes associërend voort en een helder overzicht van zijn theorieën komt er niet uit naar voren. De voordrachten en korte artikelen die hij heeft nagelaten, door Heinz en Rowena Ansbacher verzameld in twee boeken, zijn soms ook weinig toegankelijk, maar er zitten er ook tussen die juweeltjes van helderheid zijn. Als ik Alfred Adler nog eens wil ontmoeten kies ik dan ook liever voor die twee verzamelingen korte werken dan voor een van Adlers eigen boeken. Ik zal in het hier volgende eerst nader ingaan op de persoon en het werk van Adler. Daarna zal ik de boeken van de Ansbachers kort bespreken.

Literatuur

 1. H.L. Ansbacher en R.R. Ansbacher (red.), The individual psychology of Alfred Adler. A systematic presentation in selections from his writings New York, Basic Books, 1956, 503 pp.Google Scholar
 2. H.L. Ansbacher en R.R. Ansbacher (red.), Superiority and social interest. Alfred Adler, a collection of later writings New York, Viking Press, 1964, 434 pp.Google Scholar
 3. Ellenberger, H.F. (1970). The Discovery of the Unconscious. The history and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books.Google Scholar
 4. Hellinga, G. (1983). TA, een neo–Adleriaanse school? In M. Kouwenhoven (red.), Transactionele Analyse in Nederland. Ermelo: ANITA.Google Scholar
 5. Hellinga, G. (1979). Het heersende type. De pyschologie van Adler en de hedendaagse psychotherapie. Meppel: Boom.Google Scholar
 6. Mullahy, P. (1958). Oedipus, mythe en complex. Ontwikkeling van de psychoanalytische theorie. Amsterdam: Van Ditmar.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • G. Hellinga
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations