Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 3, pp 164–166 | Cite as

Contemporary approaches to psychological assessment

  • Martijn du Pré
Gelezen
  • 23 Downloads

Abstract

Clinical and Experimental Psychiatry is een nieuwe serie in de reeks Monograph series die tot stand komt onder auspiciën van het Department of Psychiatry of the Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical center. De serie is bedoeld om recente ontwikkelingen op het vakgebied te volgen en om de verschillende gezichtspunten die bestaan binnen de diverse benaderingen bij elkaar te brengen. Het eerste deel van deze nieuwe serie, Contemporary approaches to psychological assessment onder redactie van Wetzler en Katz, poogt een overzicht te geven van de huidige benaderingen in het veld van persoonlijkheidsonderzoek. Alle auteurs van de zeventien hoofdstukken zijn op één na verbonden aan het Albert Einstein College of Medicine. Het boek bestaat uit vijf delen: strategieën van persoonlijkheidsonderzoek, methoden, cognitie en intellect, ego-functies; het laatste deel betreft ‘verwante onderwerpen’.

Literatuur

  1. Scott Wetzler en Martin M. Katz (red.) Contemporary approaches to psychological assessment New York: Brunner/Mazel, 1989. Monograph series.Google Scholar
  2. Jonghe, F. de (1989). De descriptieve en structurele pathologie van de borderline-patiënt. Tijdschrift voor Psychiatrie, 31, 485–499.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Martijn du Pré
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations