Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 3, pp 92–94 | Cite as

Verslag van de studiedag ‘Kort Bestek’ en de tweedaagse conferentie ‘Kortdurende Psychotherapie’ op 25, 26 en 27 september 1991 te Halsteren

  • Marc Cruyt
  • Martie Mol
Gehoord
  • 7 Downloads

Abstract

Reden om een studiedag ‘Kort Bestek’ te organiseren was, zoals de titel laat raden, de opening van de nieuwbouw van de afdeling Kortdurende Klinische Psychotherapie. De studiedag bestond uit een theoretisch blok met drie lezingen, een verzorgde lunch, een praktisch blok en het eigenlijke feest: de officiële opening met receptie. M.T. Thunnissen, interim Chef de Clinique vertelde in de korte inleiding dat de KKP tevreden is met haar nieuwe huis; voor de korte periode dat de patiënten en staf er nu verblijven en werken, blijken de gebouwen aan de voorwaarden voor behandeling te voldoen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Marc Cruyt
    • 1
  • Martie Mol
  1. 1.

Personalised recommendations