Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 3, pp 87–89 | Cite as

‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’ Symposium ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het Psychoanalytisch Instituut Amsterdam

  • Frits Boer
Gehoord
  • 5 Downloads

semenvatting

Aan metaforen geen gebrek op het symposium van het Psychoanalytisch Instituut Amsterdam op 29 november 1991 ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. De psychoanalyse werd vergeleken met een patiënt die op sterven na dood is, met de auto die – hoewel sterk veranderd sedert de eerste typen – niet meer weg te denken valt, met het communisme dat zijn grondlegger Marx niet meer dan honderd jaar heeft kunnen overleven en met een monument dat zorg verdient.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Frits Boer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations