Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 1, pp 20–24 | Cite as

Verslag van het 22e Internationale Congres van de Society for Psychotherapy Research, Lyon, Frankrijk, 2 tot 6 juli 1991

 • Mecheline van der Linden
 • Juul de Klerk–Roscam Abbing
Gehoord
 • 7 Downloads

semenvatting

‘Als een vlinder in Japan éénmaal de vleugels uitslaat, kan dat zes maanden later invloed hebben op de weersgesteldheid in Californië’ (Gleick, 1990).

Een aantal sprekers van de tweeëntwintigste internationale bijeenkomst van de Society for Psychotherapy Research (SPR) maakte gebruik van deze beeldspraak. Dat psychotherapie een ingewikkeld samenspel van verbanden is, wisten we al. Een kleinigheid kan verandering in gang zetten. Effecten zijn vaak moeilijk voorspelbaar of pas op de lange termijn merkbaar. Dat het onderzoek van psychotherapie een nog complexere onderneming is, wisten we ook. Pogingen om de ‘perfecte’ multivariate analyse uit te voeren zullen niets uithalen (Patterson, in Corsini en Wedding, 1989). De onderzoeker moet zich behelpen met een reductie van de werkelijkheid om psychotherapie te kunnen onderzoeken.

De Society for Psychotherapy Research organiseerde dit jaar haar jaarlijkse internationale conferentie in Europa.

Literatuur

 1. Corsini, R.J., & Wedding, D. (1989). Current Psychotherapies . F.E. Peacock Publishers Inc. USA.Google Scholar
 2. Dahl, H., Kächele, H., & Thöma, H. (Eds.) (1988). Psychoanalytic Process Research Strategies. Berlijn/Heidelberg/New York/Londen/Parijs/Tokio: Springer.Google Scholar
 3. Gleick, J. (1987). Chaos. Making a new science. New York: Pinquin Books.Google Scholar
 4. Kächele, H. (1988). Clinical and scientific aspects of the Ulm process model of psychoanalysis. Int. Journal of Psychoanalysis, 69, 65–73.Google Scholar
 5. Linden, M.H.M. van der (1988). Verslag van het 19e internationale congres van de Society of Psychotherapy Research te Sante Fe, New Mexico. Tijdschrift voor Psychotherapie, 14, 354–358.Google Scholar
 6. Luborsky, L. (1988). Who will benefit of psychotherapy? New York: Basic Books.Google Scholar
 7. Perry, J.C., & Cooper S.H. (1989). An Empirical Study of Defense Mechanisms. Arch. Gen. Psychiatry, 46, 444–452.CrossRefGoogle Scholar
 8. Safran, J.D., Crocker, P., Mc Main, S., & Murray, P. (1990). Therapeutic alliance rupture as a therapy event for empirical investigation. Psychotherapy, 27, 154–165.CrossRefGoogle Scholar
 9. Trijsburg, R.W., & Chrisstoffels, J. (1991). Verslag van de eerste internationale conferentie over psychoanalytische research, georganiseerd door de International Psychoanalytic Association, 5 en 6 april 1991 te Londen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 17, 260–266.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • Mecheline van der Linden
  • 1
 • Juul de Klerk–Roscam Abbing
 1. 1.

Personalised recommendations