Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 1, pp 1–6 | Cite as

Systeemconsultatie op een opnameafdeling

Differentiatie in het omgaan met patiëntsystemen
 • W. F. Maillette de Buy Wenniger
 • L. de Haan
Article
 • 23 Downloads

semenvatting

Gebruik makend van de ervaring met het Systeem Intake Gesprek (SIG) worden richtlijnen ontwikkeld voor het omgaan met systemen van opgenomen psychiatrische patiënten. De verschillen in positie van de bij de patiënt betrokken personen worden besproken. Tevens wordt ingegaan op de betekenis die dit kan hebben voor de behandeling en voor de samenwerking met de hulpverleners die bij de patiënt betrokken zijn.

Notes

Literatuur

 1. Brok, L.J.M. (1990). De verwijzer: collega, cliënt of blok–aan–het–been. Systeemtherapie, 2, 109–125.Google Scholar
 2. Gay, P. (1988). Freud: a life for our time. New York: Norton.Google Scholar
 3. Green, R.J., & Herget, M. (1989). Outcomes of systemic/strategic team consultation: I Overview and one–month results. Family Process, 28, 37–58.CrossRefGoogle Scholar
 4. Hurley, R.P. (1982). The therapeutic advantage to the family therapy of intervening in the family–clinician system. Family Process , 28, 435–441.CrossRefGoogle Scholar
 5. Richter, Horst–E. (1970). Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie von Konflikten in Ehe und Familie. Hamburg: Rowohlt.Google Scholar
 6. Shazer, S. de, & Molnar, A. (1984). Changing teams, changing families. Family Process, 23, 481–486.CrossRefGoogle Scholar
 7. Van der Sterren, Dr H.A. (1964). Zur psychoanalytischen Technik. Jahrbuch der Psychoanalyse, III. Bern en Stuttgart: Hans Huber.Google Scholar
 8. Wenniger, W.F. M.d.B. (1987). De familie als bondgenoot, de systeemgerichte intake als middel van samenwerking. Voordracht voor het voorjaarscongres van de N.V. Psychiatrie.Google Scholar
 9. Willi, J. (1975). Die Zweierbeziehung. Hamburg: Rowohlt.Google Scholar
 10. Wynne, L.C., McDaniel, S.H., & Weber, T.T. (1987). Professional Politics and the Concepts of Family Therapy, Family Consultation, and Systems Consultation. Family Process, 26, 153–166.CrossRefGoogle Scholar
 11. Wynne, L.C., T.T. Weber, & S.H. McDaniel (1988). The road from family therapy to systems consultation. In L.C. Wynne, S.H. McDaniel, T.T. Weber (red.), Systems consultation: A new perspective for family therapy . New York: Guilford Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • W. F. Maillette de Buy Wenniger
  • 1
 • L. de Haan
 1. 1.

Personalised recommendations