Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 75, Issue 4, pp 159–164

Gevolgen ssri-gebruik zwangeren bij de pasgeborene in de eerste 48 uur post partum

Artikelen

DOI: 10.1007/BF03061685

Cite this article as:
Scheffers, T.P.H. & van Enk, J.G. KIND (2007) 75: 159. doi:10.1007/BF03061685
  • 62 Downloads

Samenvatting

Het gebruik van ssri's (specifieke serotonineheropnameremmers) gedurende het derde trimester van de zwangerschap komt regelmatig voor en kan bij de pasgeborene leiden tot onttrekkingsverschijnselen. Dit onderzoek beschrijft het klachtenpatroon dat bij neonaten kan optreden wanneer de moeder tijdens de zwangerschap ssri's gebruikt. Bij een hoog percentage (62%) van in totaal 29 geobserveerde pasgeborenen werden in de eerste 48 uur post partum afwijkingen passend bij onttrekkingsverschijnselen geconstateerd. Bij 17% van de kinderen was daarbij een observatieperiode van langer dan 48 uur noodzakelijk. 45% van de bevallingen was niet fysiologisch. Slechts zes kinderen (21%) werden én fysiologisch geboren én hadden geen onttrekkingsverschijnselen. Wij adviseren de partus poliklinisch te laten plaatsvinden en de pasgeborene ten minste 48 uur te observeren bij maternaal ssri-gebruik in het laatste trimester van de zwangerschap.

Abstract Summary

Maternal use of ssris (selective serotonin reuptake inhibitors) during the third trimester of pregnancy may lead to neonatal withdrawal symptoms. This study describes the effects of withdrawal on the newborn. A high percentage (62%) of 29 observed newborns showed withdrawal symptoms in the first 48 hours post partum. 17% needed an observational period longer than 48 hours. 45% of births in the study was not physiological. Only six newborns (21%) were physiologically delivered and without any symptoms. We advise clinical delivery and post partum monitoring of the newborn for at least 48 hours after maternal use of ssris during the third trimester of pregnancy.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations