Advertisement

Editorial

 • A. Warris
 • J. M. Th. Draaisma
Tuberculose in Nederland
 • 7 Downloads

Samenvatting

Tuberculose blijft wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem. Tuberculose is de meest frequente doodsoorzaak door een enkel infectieus agens en veroorzaakt daarnaast ernstige morbiditeit. Ondanks verwoede pogingen om tuberculose te eradiceren, is Mycobacterium tuberculosis verantwoordelijk voor circa 8,3 miljoen nieuwe infecties en 1,8 miljoen doden per jaar. Effectieve en efficiënte therapie van actieve tuberculosis in ontwikkelingslanden is afhankelijk van snelle diagnose en behandeling van patiënten met positieve sputumuitstrijken en speelt een sleutelrol in de controle van tuberculose. In landen met een lage prevalentie van tuberculose is de behandeling van latente tuberculose-infecties (ltbi), om progressie naar actieve ziekte te voorkomen, een essentieel onderdeel van de ‘public health’-inspanningen om tuberculose te elimineren. Hierin ligt een majeure uitdaging.

Literatuur

 1. Pai M, Riley LW, Colford JM Jr. Interferon-gamma assays in the immunodiagnosis of tuberculosis: a systematic review. Lancet Infect Dis 2004;4:761-76.CrossRefGoogle Scholar
 2. Rigaud M, Borkowsky W. Tuberculosis in children. In: Rom WN, Garay SM, eds. Tuberculosis, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 38; Wilkins, 2004. p. 609-24.Google Scholar
 3. Hest NAH van, Altena R van, Arend SM, et al. De diagnostiek en behandeling van latente tuberculose-infectie in kinderen. Tijdschr Kindergeneeskd 2006;74:22-29.Google Scholar
 4. Vliet K van der, Tukker A, Rijn RR van, Busari JO. Tuberculose bij kinderen: twee verschillende presentaties binnen één gezin. Tijdschr Kindergeneeskd 2006;74:29-33.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. Warris
  • 1
 • J. M. Th. Draaisma
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations