Advertisement

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 74, Issue 1, pp 12–16 | Cite as

icf-syndroom: klinisch en genetisch onderzoek

 • C. M. R. WeemaesEmail author
 • D. F. C. M. Smeets
Serie wetenschappelijk onderzoek
 • 30 Downloads

Summary

icf syndrome is a rare autosomal recessive disorder, characterised by variable immunodeficiency, mild facial anomalies and centromeric instability of chromosomes 1, 9, and 16. We started an international registry for an outline of the natural history of the disease. One of our families showed consanguinity more than 150 years ago. Linkage studies localised the gene on chromosome 20. Mutations in a dna methyltransferase gene dnmt3b were found in our patients. However, not all patients had mutations in this gene. At this moment we are looking for a second gene.

Samenvatting

icf-syndroom is een zeldzaam autosomaal recessief overervend ziektebeeld, gekarakteriseerd door een variabele immuundeficiëntie, milde faciale dysmorfieën en chromosoominstabiliteit van chromosoom 1, 9 en 16. Door het opzetten van een registratie betreffende klinische, immunologische en cytogenetische aspecten konden de gegevens verzameld worden van veertig patiënten. Hierdoor was het mogelijk het natuurlijk beloop van dit ziektebeeld in kaart te brengen. Doordat bij een van onze families de ouders verre verwanten waren, kon het gen gelokaliseerd worden op chromosoom 20. Hierop volgend werden mutaties in het dna-methyltransferasegen dnmt3b, gelokaliseerd op 20q11, bij icf-patiënten aangetoond. Helaas werden niet bij alle icf-patiënten mutaties in dit gen gevonden. Momenteel wordt onderzoek verricht naar een tweede gen.

Literatuur

 1. Hultén M. Selective somatic pairing and fragility at 1q12 in a boy with common variable immunodeficiency. Clin Genet 1978;14:294.CrossRefGoogle Scholar
 2. Tiepolo L, Maraschio P, Gimelli G, et al. Concurrent instability at specific sites of chromosomes 1, 9 and 16 resulting in multibranched structures. Clin Genet 1978;14:313-4.CrossRefGoogle Scholar
 3. Tiepolo L, Maraschio P, Gimelli G, et al. Multibranched chromosomes 1, 9, and 16 in a patient with combined IgA and IgE deficiency. Hum Genet 1979;51:127-37.CrossRefGoogle Scholar
 4. Maraschio P, Zuffardi O, Dalla Fior T, Tiepolo L. Immunodeficiency, centromeric heterochromatin instability of chromosomes 1, 9, and 16, and facial anomalies: the ICF syndrome. J Med Genet 1988;25:173-80.CrossRefGoogle Scholar
 5. Smeets DF, Moog U, Weemaes CM, et al. ICF syndrome: a new case and review of the literature. Hum Genet 1994;94:240-6.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hansen RS, Weemaes C, Wijmenga C. Immunodeficiency with centromeric instability and facial anomalies. In: Ochs H, Smith E, Puck J, eds. Primary immunodeficiency diseases, 2nd ed. In voorbereiding.Google Scholar
 7. Weemaes CMR, Noordzij JG, Klasen I, et al. Oorzaken van hypogammaglobulinemie bij zuigelingen en kleuters. Tijdschr Kindergeneeskd 2002;70:199-206.Google Scholar
 8. Wijmenga C, Heuvel LP van den, Strengman E, et al. Localization of the ICF syndrome to chromosome 20 by homozygosity mapping. Am J Hum Genet 1998;63:803-9.CrossRefGoogle Scholar
 9. Jeanpierre M, Turleau C, Aurias A, et al. An embryonic-like methylation pattern of classical satellite DNA is observed in ICF syndrome. Hum Mol Genet 1993;2:731-5.CrossRefGoogle Scholar
 10. Hansen RS, Wijmenga C, Luo P, et al. The DNMT3B DNA methyltransferase gene is mutated in the ICF immunodeficiency syndrome. Proc Natl Acad Sci USA 1999;96:14412-7.CrossRefGoogle Scholar
 11. Xu GL, Bestor TH, Bourc'his D, et al. Chromosome instability and immunodeficiency syndrome caused by mutations in a DNA methyltransferase gene. Nature 1999;402:187-91.CrossRefGoogle Scholar
 12. Wijmenga C, Hansen RS, Gimelli G, et al. Genetic variation in ICF syndrome: evidence for genetic heterogeneity. Hum Mutat 2000;16:509-17.CrossRefGoogle Scholar
 13. Ehrlich M, Buchanan KL, Tsien F, et al. DNA methyltransferase 3B mutations linked to the ICF syndrome cause dysregulation of lymphogenesis genes. Hum Mol Genet 2001; 10(25):2917-31.CrossRefGoogle Scholar
 14. Blanco-Betancourt CE, Moncla A, Mihili M, et al. Defective B-cell negative selection and terminal differentiation in the ICF syndrome. Blood 2004;103:2683-90.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations