Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 1, pp 233–239

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten bij kinderen anno 2005

Artikelen

DOI: 10.1007/BF03061585

Cite this article as:
Escher, J.C. KIND (2005) 73: 233. doi:10.1007/BF03061585
  • 40 Downloads

Summary

It has been more than ten years since the Dutch paediatric ibd working group published its national consensus guideline on diagnosis and treatment. As clinical studies in children with ibd were scarce, guidelines were largely based on expert opinion instead of clinical evidence from the literature. In the preceding decennium, government, ethics committees and industry have become increasingly convinced of the need for clinical studies in children. As a result, the number of clinical studies in children has clearly grown. For children and adolescents with ibd, recent studies have yielded the evidence to support the old guidelines on diagnosis. Results of drug trials have brought new insight into the medical treatment of children with Crohn's disease, ulcerative colitis or indeterminate colitis.

Samenvatting

Het is nu ruim tien jaar geleden dat de cbo-consensus ibd bij kinderen werd gepubliceerd. In de consensustekst werd een aantal aanbevelingen gedaan voor de diagnostiek en behandeling van deze kinderen en adolescenten. Door het gebrek aan klinische onderzoeken bij kinderen met ibd waren deze aanbevelingen grotendeels gebaseerd op ‘expert opinion’, in plaats van op ‘evidence’. Het afgelopen decennium is echter bij overheid, medisch-ethische commissies en farmaceutische industrie het besef gegroeid dat klinisch onderzoek bij kinderen essentieel is om tot een juiste behandeling te komen. Het gevolg is dat het aantal klinische onderzoeken bij kinderen duidelijk is toegenomen. Bij kinderen met ibd heeft dit geleid tot ondersteuning van de consensustekst betreffende de diagnostiek en veranderde inzichten aangaande de medicamenteuze behandeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations