Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 72, Issue 6, pp 244–250 | Cite as

Zuigelingenvoeding en allergie: preventie en behandeling van koemelkallergie bij jonge kinderen

 • C. M. F. Kneepkens
 • B. Kapitein
 • S. Gevers
 • Y. Meijer
 • B. Vlieg
 • H. J. Neijens
 • M. O. Hoekstra
Artikelen
 • 189 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt allereerst een overzicht gegeven van de hypoallergene zuigelingenvoedingen die op dit moment beschikbaar zijn. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen in samenstelling van de verschillende voedingen. Vervolgens wordt de consequentie van deze verschillen ten aanzien van de preventie en behandeling van allergische aandoeningen besproken. Voor de preventie van allergische aandoeningen geldt dat borstvoeding wordt beschouwd als de beste voeding om het risico op allergie te verminderen of allergie te voorkomen. Ook is het zo dat het risico op het ontstaan van allergie bij zuigelingen met een verhoogd genetisch risico afneemt bij gebruik van intensief of partieel gehydrolyseerde voedingen. Voor een keuze voor een bepaald type eiwithydrolysaat ten behoeve van allergiepreventie zijn nog te weinig wetenschappelijke gegevens beschikbaar. Deze keuze wordt nu vaak bepaald door praktische factoren. Als laatste geldt dat, hoewel pro- en prebiotica een preventief effect lijken te hebben op allergische aandoeningen, verder onderzoek nodig is om dit effect nader te kunnen vaststellen. Bij de behandeling van koemelkallergie bij zuigelingen wordt als eerste keus (voortzetting van de) borstvoeding geadviseerd, waarbij de moeder een eliminatiedieet dient te gebruiken. Wanneer de zuigeling een hydrolysaat krijgt, zijn het type hydrolysaat en de hydrolysatiegraad van belang. Intensief gehydrolyseerde voedingen zijn een goed alternatief voor borstvoeding. Bij ernstige voedselallergie zijn caseïnehydrolysaten mogelijk effectiever dan wei-eiwithydrolysaten. Het gebruik van aminozuurmengsels moet worden beperkt tot zuigelingen met ernstige koemelkallergie of multipele voedselallergieën, bij wie bij gebruik van een gehydrolyseerde voeding onvoldoende verbetering wordt gezien.

literatuur

 1. Lucassen PL, Vries-Oostveen AS de, Niebuur HK, et al. Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen. NHG-Standaard, 1995.Google Scholar
 2. Farma Compendium 2002 NL (www.farmacompendium.be/HTML/KN.htm).
 3. Productinformatie van Nutricia, Nestlé, Mead-Johnson en Friesland Nutrition.Google Scholar
 4. Høst A, Husby S, Osterballe O. A prospective study of CMA in exclusively breastfed infants. Incidence, pathogenetic role of early inadvertent exposure to cow’s milk formula, and characterization of bovine milk protein in human milk. Acta Paediatr Scand 1988;77:663-70.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Saarinen UM, Kajosaari M. Breastfeeding as prophylaxis against atopic disease: prospective follow-up study until 17 years old. Lancet 1995;346:1065-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Gdalevich M, Mimouni D, David M, Mimouni M. Breast-feeding and the onset of atopic dermatitis in childhood: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. J Am Acad Dermatol 2001;45:520-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Fiocchi A, Martelli A, De Chiara A, et al. Primary dietary prevention of food allergy. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;91:3-12.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Schoetzau A, Filipiak-Pittroff B, Franke K, et al. Effect of exclusive breast-feeding and early solid food avoidance on the incidence of atopic dermatitis in high-risk infants at 1 year of age. Pediatr Allergy Immunol 2002;13:234-42.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Halken S, Host A, Hansen LG, Osterballe O. Preventive effect of feeding high-risk infants a casein hydrolysate formula or an ultrafiltrated whey hydrolysate formula. A prospective, randomized, comparative clinical study. Pediatr Allergy Immunol 1993;4:173-81.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Zeiger RS. Food allergen avoidance in the prevention of allergy in infants and children. Pediatrics 2003;111:1662-71.PubMedGoogle Scholar
 11. Ram FSF, Ducharme FM, Scarlett J. Cow’s milk protein avoidance and development of childhood wheeze in children with a family history of atopy (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 4, 2003. CD003795.Google Scholar
 12. Berg A von, Koletzko S, Grubl A, et al.. The effect of hydrolyzed cow’s milk formula for allergy prevention in the first year of life: German Infant Nutritional Intervention Study, a randomized, double blind trial. J Allergy Clin Immunol 2003; 111:533-40.CrossRefGoogle Scholar
 13. Halken S, Hansen KS, Jacobsen HP, et al. Comparison of a partially hydrolyzed infant formula with two extensively hydrolyzed formulas for allergy prevention: a prospective, randomized study. Pediatr Allergy Immunol 2000;11:149-61.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Osborn DA, Sinn J. Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 4, 2003.Google Scholar
 15. Schoetzau A, Gehring U, Wichmann HE. Prospective cohort studies using hydrolysed formulas for allergy prevention in atopy-prone newborns: a systematic review. Eur J Pediatr 2001;160:323-32.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. Isolauri E, Tahvanainen A, Peltola T, Arvola T. Breast-feeding of allergic infants. J Pediatr 1999;134: 27-32.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Arvola T, Holmberg-Marttila D. Benefits and risks of elimination diets. Ann Med 1999;31:293-8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. A. Høst, Koletzko B, Dreborg S, et al. Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy. Joint Statement of the European Society for Paediatric Allergology and Clinical Immunology (ESPACI) Committee on Hypoallergenic Formulas and the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Arch Dis Child 1999;81:80-4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. Terheggen-Lagro SW, Khouw IM, Schaafsma A, Wauters EA. Safety of a new extensively hydrolysed formula in children with cow’s milk protein allergy: a double blind crossover study. BMC Pediatr 2002;2:10.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. Isolauri E, Sutas Y, Makinen-Kiljunen S, et al. Efficacy and safety of hydrolyzed cow milk and amino acid-derived formulas in infants with cow milk allergy. J Pediatr 1995;127:550-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. Niggemann B, Binder C, Dupont C, et al. Prospective, controlled, multi-center study on the effect of an amino-acid-based formula in infants with cow’s milk allergy/intolerance and atopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 2001;12:78-82.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Cantani A, Micera M. Immunogenicity of hydrolysate formulas in children (part 1). Analysis of 202 reactions. J Investig Allergol Clin Immunol 2000;10:261-76.PubMedGoogle Scholar
 23. Caffarelli C, Plebani A, Poiesi C, et al. Determination of allergenicity to three cow’s milk hydrolysates and an amino acid-derived formula in children with cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy 2002;32:74-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. Giampietro PG, Kjellman NI, Oldaeus G, et al. Hypoallergenicity of an extensively hydrolyzed whey formula. Pediatr Allergy Immunol 2001;12:83-6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Zeiger RS, Sampson HA, Bock SA, et al. Soy allergy in infants and children with IgE-associated cow’s milk allergy. J Pediatr 1999;143:614-23.Google Scholar
 26. Moro GE, Mosca F, Miniello V, et al. Effects of a new mixture of prebiotics on faecal flora and stools in term infants. Acta Paediatr Suppl 2003;91:77-9.PubMedGoogle Scholar
 27. Kalliomaki M, Salminen S, Arvilommi H, et al. Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2001;357:1076-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. Kalliomaki M, Salminen S, Poussa T, et al. Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:1869-71.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. Niers LE, Hoekstra MO. Probiotica en allergie: huidige inzichten, vragen en toekomstperspectieven. Ned Tijdschr Allergie 2003;4:155-9.Google Scholar
 30. Dai D, Walker WA. Protective nutrients and bacterial colonization in the immature human gut. Adv Pediatr 1999;46:353-82.PubMedGoogle Scholar
 31. Isolauri E, Arvola T, Sutas Y, et al. Probiotics in the management of atopic eczema. Clin Exp Allergy 2000;30:1604-10.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Rosenfeldt V, Benfeldt E, Nielsen SD, et al. Effect of probiotic Lactobacillus strains in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2003;111:389-95.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • C. M. F. Kneepkens
  • 1
 • B. Kapitein
 • S. Gevers
 • Y. Meijer
 • B. Vlieg
 • H. J. Neijens
 • M. O. Hoekstra
 1. 1.

Personalised recommendations