Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 71, Issue 2, pp 237–240

Een patiënt met voorbijgaande neonatale diabetes mellitus

 • S. van Loon
 • J. P. de Winter
 • J. van Lier
 • H. Cavé
 • M. de Vroede
Casuïstische mededelingen
 • 26 Downloads

Samenvatting

We beschrijven een dysmature pasgeborene die zich op dag 8 presenteerde met hyperglykemieën en niet-detecteerbare insulinespiegels. Spontaan herstel trad op vanaf dag 35. De waarschijnlijkheidsdiagnose voorbijgaande neonatale diabetes mellitus (tndm) werd gesteld. De pathogenese van tndm en de gevolgen hiervan op langere termijn worden besproken. Tevens wordt de definitie van tndm bediscussieerd.

Summary

We describe a small-for-gestational-age neonate who presented on day 8 with hyperglycaemia. Serum insulin levels were undetectable until day 35. Thereafter, blood glucose levels remained normal. A diagnosis of transient neonatal diabetes mellitus (tndm) was proposed. The pathogenesis of this disorder and the long term course are briefly reviewed. Finally, the definition of tndm is questioned.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • S. van Loon
  • 1
 • J. P. de Winter
 • J. van Lier
 • H. Cavé
 • M. de Vroede
 1. 1.

Personalised recommendations