Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 5, pp 81–86

Influenza bij kinderen

 • M. G. Keijzer-Veen
 • P. L. A. Fraaij
 • R. de Groot
 • H. C. Rümke
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03061377

Cite this article as:
Keijzer-Veen, M.G., Fraaij, P.L.A., de Groot, R. et al. KIND (2002) 70: 81. doi:10.1007/BF03061377
 • 50 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van influenza bij kinderen. Jonge kinderen met een influenzavirusinfectie presenteren zich vaak met een atypisch beloop, waardoor het stellen van de diagnose moeilijk kan zijn. Influenzavirusinfectie kan een ernstig beloop hebben, vooral in risicogroepen. Kinderen spelen ook een belangrijke rol in de verspreiding van influenza onder de bevolking. Tevens bestaat een relatie tussen influenzavirusinfecties en andere ziekten bij kinderen, zoals acute otitis media en koortsconvulsies.

Recent is de aandacht gevestigd op de hoge morbiditeit en mortaliteit bij jonge zuigelingen. De ontwikkeling van influenzavaccins en medicatie maakt het mogelijk ook bij hen de morbiditeit en mortaliteit te verlagen. Door introductie van intranasale vaccins zal de drempel tot vaccineren dalen en zal opname van een influenzavirusvaccin in nationale en wereldwijde vaccinatieprogramma's, zoals het Rijksvaccinatieprogramma, denkbaar worden.

Summary

In this article influenzavirus infection in children is reviewed. Young children often present a influenzavirus infection with atypical symptoms, which complicates recognizing the diagnosis. In risk groups, influenzavirus infection can have a serious course. Young children play an important part in the spread of influenza among adults and other children. There also is an association between influenzavirus infections and other diseases in childhood, like otitis media acuta, and febrile convulsions.

Recently, many articles concerning the high morbidity and mortality in young infants are published. Development of influenza medication and vaccines opens possibilities to reduce the morbidity and mortality in young infants. Introduction of new intranasal influenzavirus vaccines will make vaccinating children at a larger scale, as in National Health Programmes, a realistic and feasible option.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • M. G. Keijzer-Veen
  • 1
 • P. L. A. Fraaij
 • R. de Groot
 • H. C. Rümke
 1. 1.

Personalised recommendations