Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 5, pp 81–86 | Cite as

Influenza bij kinderen

 • M. G. Keijzer-Veen
 • P. L. A. Fraaij
 • R. de Groot
 • H. C. Rümke
Artikelen
 • 57 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van influenza bij kinderen. Jonge kinderen met een influenzavirusinfectie presenteren zich vaak met een atypisch beloop, waardoor het stellen van de diagnose moeilijk kan zijn. Influenzavirusinfectie kan een ernstig beloop hebben, vooral in risicogroepen. Kinderen spelen ook een belangrijke rol in de verspreiding van influenza onder de bevolking. Tevens bestaat een relatie tussen influenzavirusinfecties en andere ziekten bij kinderen, zoals acute otitis media en koortsconvulsies.

Recent is de aandacht gevestigd op de hoge morbiditeit en mortaliteit bij jonge zuigelingen. De ontwikkeling van influenzavaccins en medicatie maakt het mogelijk ook bij hen de morbiditeit en mortaliteit te verlagen. Door introductie van intranasale vaccins zal de drempel tot vaccineren dalen en zal opname van een influenzavirusvaccin in nationale en wereldwijde vaccinatieprogramma's, zoals het Rijksvaccinatieprogramma, denkbaar worden.

Summary

In this article influenzavirus infection in children is reviewed. Young children often present a influenzavirus infection with atypical symptoms, which complicates recognizing the diagnosis. In risk groups, influenzavirus infection can have a serious course. Young children play an important part in the spread of influenza among adults and other children. There also is an association between influenzavirus infections and other diseases in childhood, like otitis media acuta, and febrile convulsions.

Recently, many articles concerning the high morbidity and mortality in young infants are published. Development of influenza medication and vaccines opens possibilities to reduce the morbidity and mortality in young infants. Introduction of new intranasal influenzavirus vaccines will make vaccinating children at a larger scale, as in National Health Programmes, a realistic and feasible option.

Literatuur

 1. Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ. Textbook of influenza. 1st ed. Oxford: Blackwell, 1998.Google Scholar
 2. Jong JC de, Rimmelzwaan GF, Fouchier RA, Osterhaus AD. Influenzapandemieën: verleden en toekomst. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1988-91.PubMedGoogle Scholar
 3. Prevention and control of influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2000;49(RR-3):1-38.Google Scholar
 4. Mendel DB, Roberts NA. In-vitro and in-vivo efficacy of influenza neuraminidase inhibitors. Curr Opin Infect Dis 1998; 11:727-32.PubMedGoogle Scholar
 5. Jong JC de, Claas EC, Osterhaus AD. Influenza A (H5N1) in Hongkong: voorbode van een pandemie of alleen een wetenschappelijk interessant verschijnsel en een nuttige oefening in pandemiologie? Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1252-6.PubMedGoogle Scholar
 6. Jong JC de, Rimmelzwaan GF, Bartelds AI, et al. Het influenzaseizoen 2000/'01 en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2001/'02. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1945-50.PubMedGoogle Scholar
 7. Neuzil KM, Mellen BG, Wright PF, et al. The effect of influenza on hospitalizations, outpatient visits, and courses of antibiotics in children. N Engl J Med 2000;342:225-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Neuzil KM, Zhu Y, Griffin MR, et al. Burden of interpandemic influenza in children younger than 5 years: a 25-year prospective study. J Inf Dis 2002;185:147-52.CrossRefGoogle Scholar
 9. Reichert TA, Sugaya N, Fedson DS, et al. The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza. N Engl J Med 2001;344:889-96 and correspondence N Engl J Med 2001;344:1946-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Glezen WP, Taber LH, Frank AL, et al. Influenza virus infections in infants. Pediatr Infect Dis J 1997;16:1065-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Brandhof WE van den, Bartelds AIM, Wilbrink B, et al. Surveillance of acute respiratory infections in general practices – The Netherlands, winters 1998/1999 and 1999/2000. 217617003. Bilthoven: RIVM, 2001.Google Scholar
 12. Izurieta HS, Thompson WW, Kramarz P, et al. Influenza and the rates of hospitalization for respiratory disease among infants and young children. N Engl J Med 2000;342:232-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Chiu SS, Tse CY, Lau YL, Peiris M. Influenza A infection is an important cause of febrile seizures. Pediatrics 2001;108:E63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Veenstra RP, Boelen CC, Zijlstra JG, et al. Influenza-A-pneumonie. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1937-41.PubMedGoogle Scholar
 15. Kaan JA, Masurel N, Bosschaart AN, Somsen JG. Een fatale influenza-infectie bij een 10-jarige jongen. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:1978-9.PubMedGoogle Scholar
 16. Commissie Vaccinatie tegen Influenza. Vaccinatie tegen influenza, seizoen 1997-1998. Publicatienummer 1997-18.1997, Gezondheidsraad.Google Scholar
 17. Vaccinatie bij een grieppandemie. Publicatienummer 2000/01. 10-4-2000, Gezondheidsraad.Google Scholar
 18. McGovern MC, Glasgow JF, Stewart MC. Lesson of the week: Reye's syndrome and aspirin: lest we forget. BMJ 2001;322:1591-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Casteels-Van Daele M, Van Geet C, Wouters C, Eggermont E. Reye syndrome revisited: a descriptive term covering a group of heterogenous disorders. Eur J Pediatr 2000;159:641-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Casteels-Van Daele M, Wouters C, Van Geet C, et al. Reye's syndrome revisited. Outdated concept of Reye's syndrome was used. BMJ 2002;324:546.Google Scholar
 21. Vesa S, Kleemola M, Blomqvist S, et al. Epidemiology of documented viral respiratory infections and acute otitis media in a cohort of children followed from two to twenty-four months of age. Pediatr Infect Dis J 2001;20:574-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Kilpi T, Herva E, Kaijalainen T, et al. Bacteriology of acute otitis media in a cohort of Finnish children followed for the first two years of life. Pediatr Infect Dis J 2001;20:654-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Giebink GS. The pathogenesis of pneumococcal otitis media in chinchillas and the efficacy of vaccination in prophylaxis. Rev Infect Dis 1981;3:342-53.PubMedGoogle Scholar
 24. Doyle WJ, Skoner DP, Hayden F, et al. Nasal and otologic effects of experimental influenza A virus infection. Ann Otol Rhinol Laryngol 1994;103:59-69.PubMedGoogle Scholar
 25. Buchman CA, Doyle WJ, Skoner DP, et al. Influenza A virus-induced acute otitis media. J Infect Dis 1995;172:1348-51.PubMedGoogle Scholar
 26. Ruuskanen O, Arola M, Heikkinen T, Ziegler T. Viruses in acute otitis media: increasing evidence for clinical significance. Pediatr Infect Dis J 1991;10:425-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. Clements DA, Langdon L, Bland C, Walter E. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:1113-7.PubMedGoogle Scholar
 28. Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M, et al. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. Am J Dis Child 1991;145:445-8.PubMedGoogle Scholar
 29. Hoekstra MO. Behandeling van astma bij kinderen; herziene richtlijnen van kinderlongartsen. Sectie Kinderlongziekten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:2223-9.PubMedGoogle Scholar
 30. Kramarz P, DeStefano F, Gargiullo PM, et al. Does influenza vaccination prevent asthma exacerbations in children? J Pediatr 2001;138:306-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Cates CJ, Jefferson TO, Bara AI, Rowe BH. Vaccines for preventing influenza in people with asthma (Cochrane Review). In: The Cochrane Library 2002(1).Google Scholar
 32. Tan A, Bhalla P, Smyth R. Vaccines for preventing influenza in people with cystic fibrosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library 2002(1).Google Scholar
 33. Ahmed AE, Nicholson KG, Nguyen-Van-Tam JS. Reduction in mortality associated with influenza vaccine during 1989-90 epidemic. Lancet 1995;346:591-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Ahmed AH, Nicholson KG, Nguyen-van Tam JS, Pearson JC. Effectiveness of influenza vaccine in reducing hospital admissions during the 1989-90 epidemic. Epidemiol Infect 1997; 118:27-33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. Colquhoun AJ, Nicholson KG, Botha JL, Raymond NT. Effectiveness of influenza vaccine in reducing hospital admissions in people with diabetes. Epidemiol Infect 1997;119:335-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. Palache AM. Influenza vaccines. A reappraisal of their use. Drugs 1997;54:841-56.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. White T, Lavoie S, Nettleman MD. Potential cost savings attributable to influenza vaccination of school-aged children. Pediatrics 1999;103:e73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 38. Reinders A, Postma MJ, Govaert TM, Sprenger MJ. Kosteneffectiviteit van influenzavaccinatie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:93-7.PubMedGoogle Scholar
 39. Kilbourne ED. What are the prospects for a universal influenza vaccine? Nat Med 1999;5:1119-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. Neirynck S, Deroo T, Saelens X, et al. A universal influenza A vaccine based on the extracellular domain of the M2 protein. Nat Med 1999;5:1157-63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 41. Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J, et al. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N Engl J Med 1998;338:1405-12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 42. Nichol KL. Live attenuated influenza virus vaccines: new options for the prevention of influenza. Vaccine 2001;19:4373-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 43. McIntosh K, Lieu T. Is it time to give influenza vaccine to healthy infants? N Engl J Med 2000;342:275-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 44. Glezen WP. Prevention of acute otitis media by prophylaxis and treatment of influenza virus infections. Vaccine 2000; 19(suppl 1):56-8.CrossRefGoogle Scholar
 45. Hayden FG, Gubareva LV, Monto AS, et al. Inhaled zanamivir for the prevention of influenza in families. N Engl J Med 2000;343:1282-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 46. Poehling KA, Edwards KM. Prevention, diagnosis, and treatment of influenza: current and future options. Curr Opin Pediatr 2001;13:60-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 47. Zambon M. Influenza virus, neuraminidase inhibitor resistence. http://www.promedmail.org, 2001.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • M. G. Keijzer-Veen
  • 1
 • P. L. A. Fraaij
 • R. de Groot
 • H. C. Rümke
 1. 1.

Personalised recommendations