Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 69, Issue 5, pp 67–71 | Cite as

Groei en puberteit bij buitenlandse adoptiekinderen

 • D. Mul
 • W. Oostdijk
Artikelen

Samenvatting

De medische zorg voor uit het buitenland geadopteerde kinderen wordt onder andere zichtbaar bij aankomst en met betrekking tot groei en puberteit. Bij aankomst spelen vooral infectieproblemen een rol. De puberteitsontwikkeling begint bij adoptiekinderen vaak vroeg. Dit kan de uiteindelijke lengte negatief beïnvloeden. In dit artikel wordt een Nederlandse studie samengevat waarin vroege puberteit is behandeld met gonadotrophin-releasing hormone (GnRH)-agonisten, al dan niet gecombineerd met recombinant groeihormoon. Behalve aspecten van groei komen ook de studieonderdelen motivatie van ouders en kind en het psychologisch onderzoek aan bod.

Summary

The medical care for adopted children becomes visible especially at arrival and with regard to growth and puberty. At arrival, many children have an infectious disease or carry an infectious organism with them. Frequently, puberty starts at an early age, compromising adult height. In this article a Dutch study is summarised in which early puberty was treated with gonadotrophin-releasing hormone agonists (GnRH-a) alone or in combination with human growth hormone. Not only the auxological aspects are presented, but data on the motivation of parents and child, and on the psychological study as well.

Literatuur

 1. Sorgedrager N, Schulpen TWJ. Gezondheidstoestand van in het buitenland geboren adoptiekinderen in Nederland. Tijdschr Kindergeneeskd 1996;64:29−35.Google Scholar
 2. Jonckheer T, Damme P van, Hees JN van, et al. Retrospectief onderzoek interlandelijke adoptie België 1993. Tijdschr Kindergeneeskd 1996;64:35−39.Google Scholar
 3. Jenista JA, Chapman D. Medical problems of foreign-born adopted children. Am J Dis Childh 1987;141:298−302.Google Scholar
 4. Johnson DE, Miller LC, Iverson S, et al. The health of children adopted from Romania. JAMA 1992;268:3446−51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Obihara CC, Blok C, Schulpen TWJ, Meer K de. Gemiste pathogenen bij immigrerende kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1545−9.PubMedGoogle Scholar
 6. Miller LC. Caring for internationally adopted children. N Engl J Med 1999;341:1539−40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Boersma B, Wit JM. Catch-up growth. Endocr Rev 1997;18:646−61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Oostdijk W, Yap YN, Slijper FME, et al. Puberteit en eindlengte bij uit het buitenland geadopteerde kinderen. Tijdschr Kindergeneeskd 1996;64:39−43.Google Scholar
 9. Proos LA, Hofvander Y, Tuvemo T. Menarcheal age and growth pattern of Indian girls adopted in Sweden. I. Menarcheal age. Acta Paediatr Scand 1991;80:852−8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Grumbach MM, Auchus RJ. Estrogen: consequences and implications of human mutations in synthesis and action. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:4677−94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Ibanez L, Ferrer A, Marcos MV, et al. Early puberty: rapid progression and reduced final height in girls with low birth weight. Pediatrics 2000;106(5):e72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Mul D, Oostdijk W, Otten BJ, et al. Final height after Gonadotrophin Releasing Hormone agonist treatment for Central Precocious Puberty: The Dutch experience. J Ped Endocrinol Metab 2000;13(Suppl 1):765−72.Google Scholar
 13. Heger S, Partsch CJ, Sippell WG. Long-term outcome after depot gonadotropin-releasing hormone agonist treatment of central precocious puberty: final height, body proportions, body composition, bone mineral density, and reproductive function. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:4583−90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Carel JC, Roger M, Ispas S, et al. Final height after long-term treatment with Triptorelin slow release for central precocious puberty: Importance of statural growth after interruption of treatment. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:1973−8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Tuvemo T, Gustafsson J, Proos LA. Growth hormone treatment during suppression of early puberty in adopted girls. Swedish Growth Hormone Advisory Group. Acta Paediatr 1999;88(9):928−32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Mul D. Treatment of early puberty in adopted and non-adopted children: when, why and how? Rotterdam: Erasmus University; 2000.Google Scholar
 17. Mul D, Oostdijk W, Waelkens JJJ, et al. Gonadotrophin Releasing Hormone agonist (GnRHa) treatment with or without recombinant human growth hormone (GH) in adopted children with early puberty. Clin Endocrinol 2001;55:121−9.CrossRefGoogle Scholar
 18. Roede MJ, Wieringen JC van. Growth diagrams 1980. Netherlands third nation-wide survey. Tijdschr Sociale Gezondheidszorg 1985;63(suppl.):11−32.Google Scholar
 19. Walvoord EC, Pescovitz OH. Regular use of growth hormone and gonadotropin-releasing hormone analogues in precocious puberty: theoretic and practical considerations. Pediatrics 1999;104:1010−4.PubMedGoogle Scholar
 20. Mul D, Versluis-den Bieman HJM, Slijper FME, et al. Psychological assessments before and after treatment of early puberty in adopted children. Acta Paediatr 2001(in press).Google Scholar
 21. Harter S. The perceived competence scale for children. Child Dev 1982;53:87−97.CrossRefGoogle Scholar
 22. Wels PMA, Robbroeckx LMH. The assessment of family stress. In: Proc. First European Congress of Psychology, 1989. Amsterdam: 1989.Google Scholar
 23. Robbroeckx LMH, Schot-de Jong LWA van der, Otten BJ. Gezinsbelasting bij ouders van meisjes met vroege puberteit. Kind en Adolescent 1990;4:180−92.Google Scholar
 24. Lebrethon MC, Bourguignon JP. Management of central isosexual precocity: diagnosis, treatment, outcome. Curr Opin Pediatr 2000;12:394−9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Pasquino AM, Pucarelli I, Roggini M, Segni M. Adult height in short normal girls treated with gonadotropin-releasing hormone analogs and growth hormone. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:619−22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Kamp GA, Mul D, Waelkens JJJ, et al. A randomized controlled trial of three years growth hormone and GnRH agonist treatment in children with Idiopathic Short Stature and Intra-uterine Growth Retardation. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:2969−75.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • D. Mul
  • 1
 • W. Oostdijk
 1. 1.

Personalised recommendations