Advertisement

Kind en adolescent

, 25:145 | Cite as

Versterking pleegzorg: het spanningsveld tussen hulpvraag-gerichtheid en politieke praktijk

Opmerkelijk
  • 103 Downloads

Omvang en belang van de pleegzorg zijn de laatste jaren in ons land sterk toegenomen. Cijfers van het bureau Landelijke Voorlichting Pleegzorg laten zien dat het aantal kinderen en jeugdigen dat per jaar gebruik maakt van pleegzorg de afgelopen vijf jaar gestegen is van 10 000 in 1999 tot ruim 15 000 in 2003. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is door de overheid omarmd als een belangrijk beleidsuitgangspunt, ook voor de nieuwe Wet op de Jeugdzorg die komend jaar in werking treedt. Volgens dit verdrag heeft elk kind recht om op te groeien bij de eigen ouders. Is dat niet mogelijk, dan moet een kind de mogelijkheid hebben om in een andere gezinssituatie te wonen.

Het grote maatschappelijke en politieke draagvlak voor pleegzorg stimuleert ook vernieuwing in de pleegzorg. Deze vernieuwing is de afgelopen jaren met name gebundeld en geëvalueerd in het landelijke Trillium-project en aansluitend in Pleegzorg 2. Op de afronding van dit laatste project (gepland in juli...

Literatuur

  1. Wandersman, A., & Florin, P. (2004). Buurtinterventies en effectieve preventie. Kind en Adolescent Review, 11, 178–197.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Personalised recommendations