Advertisement

Kind en adolescent

, 25:143 | Cite as

Slecht heeft meer effect dan goed

Opmerkelijk
  • 115 Downloads

Positieve ontwikkeling is de norm. De meeste mensen zijn gelukkig, de meeste kinderen ontwikkelen zich tot goed-functionerende volwassenen. Probleemgedrag komt slechts bij een minderheid van de Nederlandse adolescenten voor. Slechts één op de vier huwelijken eindigt in scheiding, en de meeste kinderen hebben positieve relaties met ouders en leeftijdgenoten.

Vanuit dit uitgangspunt zijn de conclusies van het artikel Bad is stronger than good van Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer en Vohs (2001) des te opmerkelijker. Hierin maken ze duidelijk dat in een aanzienlijk aantal sociale, psychologische, neurologische en cognitieve processen de invloed van negatieve ervaringen veel sterker is dan de invloed van positieve ervaringen. Mensen worden bijvoorbeeld veel depressiever van 50 euro verliezen dan dat ze vrolijk worden van 50 euro winnen.

Niet alleen in reacties op gebeurtenissen zien we een verschil tussen negatief en positief, ook bij emoties, leerprocessen, neurologische processen,...

Literatuur

  1. Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323–370.CrossRefGoogle Scholar
  2. Buist, K. L., & Dekovic, M. (in voorbereiding). Family positive and negative affective quality and adolescent problem behavior. Google Scholar
  3. Buysse, W. H. (1997). Behaviour problems and relationships with family and peers during adolescence. Journal of Adolescence, 20, 645–659.CrossRefGoogle Scholar
  4. Dekovic, M., Wissink, I. B., & Meijer, A. M. (in druk). The role of family and peer relations in adolescent antisocial behavior: comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence. Google Scholar
  5. Muris, P., Meesters, C., & Van den Berg, S. (2003). Internalizing and externalizing problems and correlates of self-reported attachment style and perceived parental rearing in normal adolescents. Journal of Child and Family Studies, 12, 171–183.CrossRefGoogle Scholar
  6. Rowe, D. C., Jacobson, K. C., & Van den Oord, E. J. C. G. (1999). Genetic and environmental influences on vocabulary iq: parental education level as a moderator. Child Development, 70, 1151–1162.CrossRefGoogle Scholar
  7. Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990's: development and individual differences. Child Development, 63, 1–19.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Personalised recommendations