Advertisement

Kind en adolescent

, 25:137 | Cite as

Kinderpsychiatrische stoornissen en gezinsbelasting

 • Guus J. P. van VoorstEmail author
 • Hans B. M. Jansma
 • Nicolle M. H. van de Wiel
 • Walter Matthys
Artikelen
 • 162 Downloads

Samenvatting

Onderzocht is het verband tussen de aard van psychiatrische stoornissen bij kinderen (n = 303) en de door ouders ervaren gezinsbelasting. Ouders van kinderen met een gedragsstoornis ervaren gemiddeld een hogere belasting dan ouders van kinderen met contactstoornissen en kinderen met angst- en/of stemmingsstoornissen. Ouders van kinderen met een externaliserende stoornis en in nog meerdere mate ouders van kinderen met zowel een externaliserende als een internaliserende stoornis ervaren in vergelijking met ouders van kinderen zonder stoornissen én met ouders van kinderen met een internaliserende stoornis, een hogere belasting in de opvoeding. Over het algemeen ervaren de moeders een hogere gezinsbelasting dan de vaders.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, dc: American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor decbcl/4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam.Google Scholar
 3. Wels, P. M. A., & Robbroeckx, L. M. H. (1988). De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Het begrip gezinsbelasting en de ontwikkeling van de nvos ten behoeve van de klinische praktijk. In P. M. Schoorl, A. K. de Vries, & M. C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: methoden in de gezinsdiagnostiek (pp. 195-217). Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 4. Wels, P. M. A., & Robbroeckx, L. M. H. (1994). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen ii. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 63–75.Google Scholar
 5. Wels, P. M. A., & Robbroeckx, L. M. H. (1996). Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie: handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Guus J. P. van Voorst
  • 1
  Email author
 • Hans B. M. Jansma
  • 1
 • Nicolle M. H. van de Wiel
  • 1
 • Walter Matthys
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations