Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 25, Issue 3, pp 120–127 | Cite as

De Vragenlijst Lichamelijke Klachten-Kinderen

Betrouwbaarheid en validiteit
 • Johan VanderfaeillieEmail author
 • Frank De Fever
 • Yvan Vandenplas
Artikelen

Samenvatting

Lichamelijke klachten komen veelvuldig voor bij kinderen op de basisschool. Het onderzoek naar lichamelijke klachten wordt in Nederlandstalige landen sterk gehinderd door gebrek aan een instrumentarium. Met de in dit artikel voorgestelde Vragenlijst Lichamelijke Klachten-Kinderen (vlk-k) trachten we hierin verandering te brengen. Kinderen van acht tot dertien jaar en hun ouders werden met de vlk-k bevraagd. Voor analyse zijn 167 vragenlijsten bruikbaar. De betrouwbaarheid en de validiteit van de vlk-k werd onderzocht. De eerste gegevens wijzen op een voldoende interne consistentie en convergente validiteit. Van de kinderen had 16% hoofdpijn, 15% buikpijn en 11% rugpijn.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3 rded. rev.). Washington, dc: American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 thed.). Washington, dc: American Psychiatric Association.Google Scholar
 3. Bouman, N. H. (2000). Somatoforme stoornissen. In F. C. Verhulst, & F. Verheij (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderzoek en diagnostiek (pp. 358–366). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Campo, J. V., & Fritsch, S. L. (1994). Somatization in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 1223–1235.CrossRefGoogle Scholar
 5. Campo, J. V., Jansen-McWilliams, L., Comer, D., & Kelleher, K. J. (1999). Somatization in pediatric primary care: association with psychopathology, functional impairment, and use of services. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1093–1101.CrossRefGoogle Scholar
 6. Fritz, G. K., Fritsch, S., & Hagino, O. (1997). Somatoform disorders in children and adolescents: a review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1329–1338.CrossRefGoogle Scholar
 7. Garber, J., Walker, L. S., & Zeman, J. (1991). Somatization symptoms in a community sample of children and adolescents: further validation of the Children's Somatization Inventory. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3, 588–595.CrossRefGoogle Scholar
 8. Garralda, M. E. (1999). Practitioner review: assessment and management of somatisation in childhood and adolescence. A practical perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 40, 1159–1167.CrossRefGoogle Scholar
 9. Katon, W., Sullivan, M., & Walker, E. (2001). Medical symptoms without pathology: relationship to psychiatric disorders, childhood and adult trauma, and personality traits. Annals of Internal Medicine, 134, 917–925.CrossRefGoogle Scholar
 10. Larsson, B. (1999). Recurrent headaches in children and adolescents. In P. J. McGrath, & G. A. Finley (Eds.), Chronic and recurrent pain in children and adolescents (pp. 115–140). Seattle: iasp Press.Google Scholar
 11. Mrazek, D. A. (1994). Psychiatric aspects of somatic disease and disorders. In M. Rutter, E. Taylor, & L. Hersov (Eds.), Child and adolescent psychiatry (pp. 697–710). London: Blackwell Scientific Publications.Google Scholar
 12. Olesen, J., Tfelt-Hansen, P., & Welch, K. M. (1993). The headaches. New York: Raven Press.Google Scholar
 13. Scheidt, P., Overpeck, M., Wyatt, W., & Aszmann, A. (2000). Adolescents’ general health and wellbeing. In C. Currie, K. Hurrelmann, W. Sette A. (2000). Adolescents’ general health and wellbeing. In C. Currie, K. Hurrelmann, W. Settertobulte, R. Smith, & J. Todd (Eds.), Health and health behaviour among young people (pp. 24–38). Kopenhagen: World Health Organisation.Google Scholar
 14. Snaterse, T. (2000). Signalering en aanpak van depressie bij kinderen en jeugdigen binnen de school. In C. de Wit, C. Braet, & T. Snaterse (Red.), Behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten (pp. 179–208). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 15. Spector, P. E. (1992). Summated rating scale construction: an introduction. Newbury Park: Sage Publications.CrossRefGoogle Scholar
 16. Tamminen, T. M., Bredenberg, P., Escartin, T., Kaukonen, P., Puura, K., Rutanen, M., Suominen, I., Leijala, H., & Salmenlin, R. (1991). Psychosomatic symptoms in preadolescent Children. Psychotherapy and Psychosomatics, 56, 70–77.CrossRefGoogle Scholar
 17. Tanaka, H., Tamai, H., Tershima, S., Takenaka, Y., & Tanaka, T. (2000). Psychosocial factors affecting psychosomatic symptoms in Japanese schoolchildren. Pediatrics International, 42, 354–358.CrossRefGoogle Scholar
 18. Timbremont, B., & Braet, C. (2001). Psychometrische evaluatie van de Nederlandstalige Children's Depression Inventory. Gedragstherapie, 34, 229–242.Google Scholar
 19. Van den Brink, M., Bandell-Hoekstra, E. N. G., & Abu-Saad, H. H. (2000). The occurrence of recall bias in pediatric headache: a comparison of questionnaire and diary data. Headache, 41, 11–20.CrossRefGoogle Scholar
 20. Vanderfaeillie, J., De Fever, F., & Vandenplas, Y. (in voorbereiding). Het voorkomen van somatoforme klachten bij kinderen uit de Brusselse rand.Google Scholar
 21. Vandvik, I. H. (1990). Mental health and psychosocial functioning in children with recent onset of rheumatic disease. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 31, 961–971.CrossRefGoogle Scholar
 22. Verhulst, F. C., & Van der Ende, J. (1991). Assessment of child psychopathology: relationships between different methods, different informants and clinical judgment of severity. Acta Psychiatrica Scandinavica, 84, 155–159.CrossRefGoogle Scholar
 23. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, J. M. (1996). Handleiding van de CBCL (4–18). Rotterdam: Erasmus Ziekenhuis Rotterdam/Academisch Ziekenhuis Rotterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis.Google Scholar
 24. Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. (1991). Somatization symptoms in pediatric abdominal pain patients: relation to chronicity of abdominal pain and parent somatisation. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 379–394.CrossRefGoogle Scholar
 25. Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. (1994). Somatic complaints in pediatric patients: a prospective study of the role of negative life events, child social and academic competence and parental somatic symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 1213–1221.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Johan Vanderfaeillie
  • 1
  Email author
 • Frank De Fever
  • 1
 • Yvan Vandenplas
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations