Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 24, Issue 3, pp 107–108 | Cite as

Boekbespreking

Boeken
  • 16 Downloads

R. Borra, R. van Dijk en H. Rohlof (Red.)

Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met dedsm-iv

Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002

isbn 90-313-3899-0

265 p., € 32,50

Toen in 1980 de derde editie verscheen van het Amerikaanse classificatiesysteem voor psychische stoornissen, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dsm-iii), bleek die belangrijk af te wijken van eerdere edities. Er was nu gekozen voor een benadering, die uitsluitend descriptief en niet langer theoriegebonden moest zijn. Twintig jaar later weten wij dat bij die pretentie allerlei kanttekeningen te plaatsen zijn. Het ontwerpen van een dergelijk systeem impliceert dat keuzes moeten worden gemaakt en een ordening moet worden aangebracht. Dit kan niet zonder gebruik te maken van een theorie, ook al is die slechts impliciet. Zo'n impliciete theorie kan mede voortvloeien uit de culturele achtergrond van de opstellers van zo'n systeem, zodat culturele factoren de gemaakte keuzes...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Personalised recommendations