Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 24, Issue 2, pp 78–79 | Cite as

I. van Hilvoorde Grenswachters van de pedagogiek. Demarcatie en disciplinevorming in de ontwikkeling van de Nederlandse academische pedagogiek (1900-1970)

Baarn: HBuitgevers, 2002isbn 90-5574-388-7255 p., € 20,00
  • Dr. Jan-Wilm DelicatEmail author
Boekbespreking
  • 32 Downloads

Samenvatting

Historische pedagogiek heeft het moeilijk in deze tijd waarin citatie-indexen themakeuze en publicatiebeleid van academici bepalen. Zo bezien is het boek van Ivo van Hilvoorde een tegengeluid. Hij neemt de lezer in zes hoofdstukken mee op een ontdekkingstocht naar vorming en afscherming van de academische pedagogiek tegenover andere disciplines in de periode 1900-1970. Met zijn betoog wil Van Hilvoorde ‘inzicht geven in de dynamiek van de wetenschappelijke pedagogiek, in het bijzonder in processen van afgrenzing en uitsluiting die hebben bijgedragen aan de vorming van een disciplinaire identiteit’ (p. 23).

Literatuur

  1. Dehue, T. (1990). De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodologie. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
  2. Mulder, E. (1989). Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-1940. Amsterdam: Historisch Seminarium van de UvA.Google Scholar
  3. Van Strien, P. J. (1993). Nederlandse psychologen en hun publiek. Een contextuele geschiedenis. Assen: Van Gorcum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations