Kind en adolescent

, 22:43

Handelen op basis van Theory of Mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum

 • Sander Begeer
 • Carolien Rieffe
 • Mark Meerum Terwogt
 • Lex Stockmann
Artikelen
 • 1.1k Downloads

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken of het belang dat hoogfunctionerende kinderen uit het spectrum van autistische stoornissen hebben bij het volbrengen van een taak katalyserend werkt op het toepassen van hun Theory of Mind (ToM)-kennis. De kinderen voerden twee taakjes uit. Een medewerker saboteerde beide taken, waardoor een ‘false belief’ bij de tijdelijk afwezige proefleider werd gecreëerd, die door de PDD-NOS-kinderen eerder gecorrigeerd werd bij de taak waarvoor een beloning in het vooruitzicht was gesteld. Dit effect bleef uit bij kinderen met autisme. Deze resultaten wijzen erop dat sociale en communicatieve factoren een rol kunnen spelen in het toepassen van ToM-kennis bij deze klinische groep.

Referenties

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition. Washington DC: APA.Google Scholar
 2. Baron-Cohen, S. (1992). Out of sight or out of mind: another look at deception in autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 1141-55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. Cambridge: MIT Press.Google Scholar
 4. Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, 37-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H., & Cohen, D. J. (Eds.) (1993). Understanding other minds: Perspectives from autism. New York, US: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (in voorbereiding). Van jonge autisten: de dingen die aan ze voorbijgaan.Google Scholar
 7. Bloom, P., & German, T. (2000). Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory of mind. Cognition, 77, 25-31.CrossRefGoogle Scholar
 8. Buitelaar, J. K., Van der Gaag, R., Klin, A., & Volkmar, F. (1998). Exploring the boundaries of Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified: Analyses of data from the DSM-IV autistic disorder field trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 33-43.CrossRefGoogle Scholar
 9. Cotton, J. W. (1993). Latin square designs. In L.K. Edwards, & K. Lynne (Eds.), Applied analysis of variance in behavioral science. Statistics: textbooks and monographs, vol. 137 (pp. 147-196). New York: Marcel Dekker.Google Scholar
 10. Dahlgren, S. O., & Trillingsgaard, A. (1996). Theory of mind in non-retarded children with autism and Asperger's syndrome. A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 759-763.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Dunlap, G. (1984). The influence of task variation and maintenance tasks on the learning and affect of autistic children. Journal of Experimental Child Psychology, 37, 41-64.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Freeman, N. H., Lewis, C., & Doherty, M. J. (1991). Preschooler's grasp of a desire for knowledge in false-belief prediction: Practical intelligence and verbal report. British Journal of Developmental Psychology, 9, 139-157.Google Scholar
 13. Happé, F., & Frith, U. (1996). The neuropsychology of autism. Brain, 119, 1377-1400.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Hughes, C. Adlam, A. Happé, F. Jackson, J. Taylor, A., & Caspi, A. (2000). Good test-retest reliability for standard and advanced false-belief tasks across a wide range of abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 483-490.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Koegel, R. L., & Mentis M. (1985). Motivation in childhood autism: Can they or won't they? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 26, 185-191.CrossRefGoogle Scholar
 16. Meerum Terwogt, M., Rieffe, C. Tuijn, A. H., Harris, P., & Mant, I. (1998). Children's spontaneous correction of false beliefs in a conversation partner. International Journal of Behavioral Development, 23, 113-124.CrossRefGoogle Scholar
 17. Meerum Terwogt-Kouwenhoven, K., & Meerum Terwogt, M. (1993). Het misleidingsparadigma in het onderzoek naar ‘the child's theory of mind’. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 48, 136-140.Google Scholar
 18. O'Dell, M. C., Dunlap, G., & Koegel, R. L. (1983).The inportance of reinforcing verbal attempts during speech training with nonverbal children. Paper presented at the American Psychological Association Annual Convention, Los Angeles, CA.Google Scholar
 19. O'Dell, M. C., & Koegel, R. L. (1981). The differential effects of two methods of promoting speech in non-verbal autistic children. Paper presented at the 1981 Annual Convention of the American Speech-Language-Hearing association, Los Angeles, CA.Google Scholar
 20. Perner, J., Frith, U., Leslie, A. M., & Leekam, S. R (1989). Exploration of the autistic child's theory of mind: Knowledge, belief, and communication. Child Development, 60, 689-700.CrossRefGoogle Scholar
 21. Perner, J., & Wimmer, H. (1983). ‘John thinks that Mary thinks that...’ Attribution of second order false beliefs by 5-to 10-year old children. Journal of Experimental Child Psychology, 39, 437-471.CrossRefGoogle Scholar
 22. Peskin, J. (1992). Ruse and representations: On children's ability to conceal information. Developmental Psychology, 28, 84-89.CrossRefGoogle Scholar
 23. Piaget, J. (1929). The child's conception of the world. New York: Brace.Google Scholar
 24. Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and brain sciences, 1, 512-526.Google Scholar
 25. Rieffe, C., Koops, W., & Meerum Terwogt, M. (1996). Vroegkinderlijk begrip van mentale processen: de ‘Child's Theory of Mind’. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, D. J. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (pp. 216-236). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 26. Rieffe, C., & Meerum Terwogt M. (2000). Deaf children's understanding of emotions: Desires take precedence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 601-608.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., Koops, W., & Hagenaar, J. (2000). The desirability of beliefs: preschoolers’ appreciation of fact beliefs and subsequent emotions. Infant and Child Development, 9, 147-160.CrossRefGoogle Scholar
 28. Rieffe, C. J., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, A. P. A. M. (1998). Inzicht in emoties bij kinderen met aan autisme verwante stoornissen. Is de ‘mindblindness’-hypothese nog houdbaar? Kind en Adolescent, 19, 413-424.CrossRefGoogle Scholar
 29. Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, A. P. A. M. (2000). Understanding atypical emotions among children with autism.Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 195-203.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. Searle. J. R. (1983). Intentionality. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 31. Serra, M., Minderaa, R. B., Van Geert, P. L. C., & Jackson, A. E. (1999). Social-cognitive abilities in children with lesser variants of autism: skill deficits or failure to apply skills? European Child & Adolescent Psychiatry, 8, 301-311.CrossRefGoogle Scholar
 32. Siegel, M., & Beattie, K. (1991). Where to look for children's understanding of false beliefs. Cognition, 38, 1-12.CrossRefGoogle Scholar
 33. Sodian, B., & Frith, U. (1992). Deception and sabotage in autistic, retarded and normal children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 591-605.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Sodian, B., Taylor, C., Harris, P. L., & Perner, J. (1991). Early deception and the child's theory of mind: False trails and genuine markers. Child Development, 62, 468-483.CrossRefGoogle Scholar
 35. Van der Gaag, R. J. (1996). Autisme is in. Kind en Adolescent, 17, 253-256.Google Scholar
 36. Van der Gaag, R. J., & Verhulst, F.C. (1996). Aan autisme verwante stoornissen: een inleiding. Kind en Adolescent, 17, 57-61.Google Scholar
 37. Wing, L. (1988). The continuum of autistic characteristics. In Schopler, E., & Mesibov, G. M. (Eds.), Diagnosis and assessment in autism. Current issues in autism (pp. 91-110). New York, NY, USA: Plenum Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Sander Begeer
  • 1
 • Carolien Rieffe
  • 1
 • Mark Meerum Terwogt
  • 1
 • Lex Stockmann
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations