Dth

, Volume 22, Issue 4, pp 178–184

Getuigenistherapie, een geprotocolleerde behandeling bij getraumatiseerde slachtoffers van georganiseerd geweld

Article

DOI: 10.1007/BF03060294

Cite this article as:
van Dijk, J. & Schoutrop, M. DITH (2002) 22: 178. doi:10.1007/BF03060294

Samenvatting

etuigenistherapie is een therapie voor getraumatiseerde slachtoffers van georganiseerd geweld. De therapie werd voor het eerst toegepast door Chileense psychologen bij oud-politieke gevangenen van het Pinochetregime. Het vastleggen van een getuigenis van de traumatische gebeurtenissen bleek deze oud-gevangenen te helpen bij de verwerking. Deze therapievorm is vervolgens toegepast bij asielzoekers, vluchtelingen en Holocaustoverlevenden. De auteurs beschrijven het protocol van deze kortdurende therapie bij asielzoekers en vluchtelingen in Centrum '45/De Vonk in Noordwijkerhout. De therapie beslaat ongeveer twaalf zittingen waarin betrokkenen op gestructureerde wijze hun levensverhaal vertellen, inclusief de periode van traumatische ervaringen. Van dit narratief wordt een document gemaakt dat een bestemming krijgt (familie, historisch archief). Getuigenistherapie is een traumabehandeling met elementen van cognitieve herstructurering en exposure. Er ontstaat een nieuw cognitief kader door de traumatische gebeurtenissen in een maatschappelijke context te plaatsen. De exposure bestaat uit het gedetailleerd vertellen en vastleggen van de traumatische gebeurtenissen. Ten slotte besteden de auteurs aandacht aan onderzoeksbevindingen naar de effecten van getuigenistherapie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations