Dth

, 21:107

emdr bij de behandeling van Ptss na verkrachting

 • Ad de Jongh
 • Erik ten Broeke
Article

Samenvatting

Dat verkrachting een ingrijpende gebeurtenis is, behoeft geen betoog. Niet zelden is een posttraumatische stress-stoornis (ptss) het gevolg. Behandeling is dan noodzakelijk. In dit artikel wordt beschreven hoe bij een dergelijke behandeling gebruik kan worden gemaakt van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr). Stapsgewijs wordt de emdr-procedure beschreven, hetgeen wordt geïllustreerd aan de hand van een gevalsbeschrijving. Mede op grond van vergelijkbare ervaringen in de therapeutische praktijk, maar vooral op grond van de onderzoeksliteratuur, wordt emdr naar voren geschoven als voorkeursbehandeling bij ptss in het algemeen en ptss ten gevolge van verkrachting in het bijzonder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Ad de Jongh
  • 1
  • 2
 • Erik ten Broeke
  • 2
 1. 1. Deventer 
 2. 2.

Personalised recommendations