Dth

, 21:97

De behandeling van een vrouw met meermalige traumatisering in één zitting met emdr Behandeling meermalige traumatisering

Article

DOI: 10.1007/BF03060258

Cite this article as:
Scharwächter, P. DITH (2001) 21: 97. doi:10.1007/BF03060258

Samenvatting

In de literatuur over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr ) wordt bericht dat een succesvolle traumabehandeling in één therapiezitting mogelijk is. Dit geldt met name voor eenmalige traumatisering. Dit artikel belicht een succesvolle traumabehandeling met emdr, in één zitting van anderhalf uur, bij een vrouw die in haar adolescentie herhaaldelijk seksueel is misbruikt. Bij de twee follow-ups na twee weken en zes maanden bleven de behandelingsresultaten gehandhaafd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  1. 1. Lent 
  2. 2. Arnhem 
  3. 3.

Personalised recommendations