Advertisement

Directieve therapie

, Volume 16, Issue 1, pp 11–14 | Cite as

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure

 • Kees van Wijk
Article

Samenvatting

In dit artikel wordt een model beschreven voor de behandeling van automutilatie, gebaseerd op zelfcontroleprincipes. De verschillende stappen worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld en in de nabeschouwing worden in het kort onder meer enkele relativerende opmerkingen gemaakt ten aanzien van de veronderstelde werkzame elementen.

Notes

Referenties

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.), Washington DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 2. Cataldo, M.F., & Harris, J. (1982). The Biological Basis for Self–injury in the Mentally Retarded. Analysis on Intervention in Developmental Disabilities, 2, 21–40.CrossRefGoogle Scholar
 3. Carr, E.G., Newsom, C., & Binkhoff, J. (1980). Escape as a Factor in the Agressive Behavior of Two Retarded Children. J. of Applied Behavior Analysis, 13, 101–117.CrossRefGoogle Scholar
 4. Favazza, A.R., & Conterio, K. (1989). Female Habitual Self–Mutilators. Acta Psychiatrica Scandinavica, 79, 283–289.CrossRefGoogle Scholar
 5. Favazza, A.R., De Rosear, L., Conterio, K. (1989). Self–Mutilation and Eating Disorders. Suicide Life Threat Behav, 19, 352–361.PubMedGoogle Scholar
 6. Favazza, A.R., & Rosenthal, R.J. (1993). Diagnostic Issues in Self–Mutilation. Hospital and Community Psychiatry, 44, 2, 134–140.PubMedGoogle Scholar
 7. Gardner, D.L., & Cowdry, R.W. (1985). Suicidal and Parasuicidal Behavior in Borderline Personality Disorder. Psychiatr. Clin. North. Am. 8, 389–403.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hoogduin, C.A.L. (1980). Behandeling met behulp van zelfcontroleprocedures. In K. van der Velden (red.). Directieve Therapie II. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 9. Hoogduin, C.A.L. (1981). Zelfcontrole en dwang. Kwartaalschrift voor Directieve Therapie en Hypnose, 1, 41–56.Google Scholar
 10. Jacobs, B.W., & Isaacs, S. (1986). Pre–pubertal Anorexia Nervosa. J. of Child Psychology and Psychiatry, 27, 237–250.CrossRefGoogle Scholar
 11. Lange, A., Vries, M. de, & Gest, A. (1994). Behandeling van boulimia nervosa door middel van een zelfcontroleprogramma, verantwoording en casuïstiek. Directieve therapie, 14, 5–25.Google Scholar
 12. Leibenluft, E., Gardner, D.L., Cowdry, R.W. (1987). The Inner Experience of the Borderline Self–Mutilator. J. Personality Disorders , 1317–1324.Google Scholar
 13. Mitchell, J.E., Boutacoff, C.I., Hatsukami, O. e.a. (1986). Laxative Abuse as a Variant of Bulimia. J. of Nervous and Mental Disease, 174 , 174–176.CrossRefGoogle Scholar
 14. Pattison, E.M., & Kahan, J. (1983). The Deliberate Self–Harm Syndrome. Am. J. Psychiatry, 140, 867–872.CrossRefGoogle Scholar
 15. Repp, A.C., Singh, N.N., Olinger, E., & Olson, D.R. (1990). The Use of Functional Analyses to Test Causes of Self–injurious Behavior: Rationale, Current Status and Future Directions. J. of Mental Deficiency Research, 34, 95–105.Google Scholar
 16. Rooijmans, H.G.M. (1994). Stoornissen met bijzondere somatische klachten en verschijnselen. In: W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin, P.M.G. Emmelkamp (eds.). Handboek Psychopathologie, deel I, 256–274. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.Google Scholar
 17. Simeon, D.S., Stanley, B., Frances, A., Mann, J.J., Winchel, R., & Stanley, M. (1992). Self–Mutilation in Personality Disorders: Psychological and Biological Correlates. Am. J. Psychiatry 149, 221–226.CrossRefGoogle Scholar
 18. Van Moffaert, M.M.M.P. (1990). Self–Mutilation: Diagnosis and Practical Treatment. Psychiatry in Medicine, 20, 373–382.CrossRefGoogle Scholar
 19. Winchel, R.M., & Stanley, M. (1991). Self–injurious Behavior: A Review of the Behavior and Biology of Self–Mutilation. Am. J. Psychiatrie 148, 306–317.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© onbekend 1996

Authors and Affiliations

 • Kees van Wijk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations