Advertisement

Directieve therapie

, 14:213 | Cite as

Nawoord

 • Kees van der Velden
 • Agnes Scholing
notitie
 • 8 Downloads

semenvatting

De artikelen van het themanummer Mislukkingen en teleurstellingen in de psychotherapie worden kort besproken. Er wordt aanbevolen om bij aanvang van behandelingen de volgende zaken in te schatten: (a) doelstellingen van de therapeuten en hun patiënten, (b) motivatie van de patiënt om te veranderen, onderscheiden in interne druk (lijdensdruk) en externe druk (vanuit de omgeving), en (c) de mogelijke effecten van de behandeling op de klachten zelf en op overige aspecten. Gesteld wordt dat de therapeut bij sommige patiënten vooral de taak heeft hen zover te krijgen dat zij van hun klachten af willen, en dat het aandragen van oplossingen geen zin heeft zolang patiënten daar zelf nog niet op uit zijn.

Notes

Referenties

 1. Bergin, A.E. (1975). When shrinks hurt: Psychotherapy can be dangerous. Psychology Today, november, 96.Google Scholar
 2. Carnegie, D. (1984). Zo maakt u vrienden en goede relaties . Amsterdam: Omega Boek.Google Scholar
 3. Fisher, R., Ury, W., Patton B. (1993). Excellent onderhandelen . Amsterdam: Contact, Business Bibliotheek.Google Scholar
 4. Frank, J.D. (1984). Therapeutic components of all psychotherapies. In: J.M. Meyers (red.), Cures by psychotherapy. What effects change? New York: Praeger.Google Scholar
 5. Lazare, A., Eisental, S., Wasserman, L., & Harford, T.C. (1975). Patients requests in a walk–in clinic. Comprehensive Psychiatry, 5, 467–477.CrossRefGoogle Scholar
 6. Lazare, A., & Eisenthal, S. (1977). Patients requests in a walk–in clinic; Replication of factor analysis in an independent sample. Journal of Nervous and Mental Disease, 5, 330–340.CrossRefGoogle Scholar
 7. Striano, J. (1988). Can psychotherapists hurt you? Santa Barbara: Professional Press.Google Scholar
 8. Swinkels, J.A. (1994). Wat mag ik voor u doen? Amsterdam: Beneke Consultants.Google Scholar
 9. Ury, W.L. (1993). Onderhandelen met lastige mensen. Amsterdam: Contact.Google Scholar
 10. Vandereycken, W. (1989). Gebruikelijke fouten en foutieve gebruiken van psychotherapie. Nieuws voor psychotherapeuten, april 1–7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • Kees van der Velden
  • 1
 • Agnes Scholing
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations