Advertisement

Directieve therapie

, 14:207 | Cite as

Iatrogene chaos bij een patiënte met een persoonlijkheidsstoornis

 • Henrie Henselmans
Article
 • 29 Downloads

semenvatting

In dit artikel wordt de sociaal–psychiatrische begeleiding van een alleenstaande vrouw met een aanzienlijke psychiatrische voorgeschiedenis en een persoonlijkheidsstoornis beschreven. Aanvankelijk werd deze patiënte veel hulp geboden en werden weinig grenzen aan haar gesteld. Hulpeloosheid, suïcidale uitingen en psychiatrische opnames leken echter door dit royale aanbod van hulp toe te nemen. Na wijziging in het beleid – striktere afspraken en een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid – namen de crises af. We concluderen dat bij niet–psychotische chronische patiënten duidelijkheid en begrenzing van de hulp betere effecten hebben dan onbeperkte beschikbaarheid en het overnemen van verantwoordelijkheden.

Notes

Referenties

 1. Benjamin, L.S. (1993). Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorders. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 2. Colson, D.B., Allen, J.G., Coyne, L., Dexter, N., Jehl, N., Mayer, C.A. & Spohn, H. (1986). An anatomy of countertransference: Staff reactions to difficult psychiatric hospital patients. Hospital and community psychiatry, 37, 9, 923–928.PubMedGoogle Scholar
 3. Dawson, D. & MacMillan, H.L. (1993). Relationship management of the borderline patient. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 4. Group for the Advancement of Psychiatry (1987). Interactive fit; A guide to nonpsychotic chronic patients. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 5. Gunderson, J.G. (1984). Borderline personality disorder . New York: American Psychiatric Press.Google Scholar
 6. Henselmans, H.W.J. (1993). Bemoeizorg; ongevraagde hulp voor psychotische patiënten. Delft: Eburon.Google Scholar
 7. Rotteveel, R.J., Uffing, J.T.F., Vries, E.A.A.M. de, & Romme, M.A.J. (1988). Valkuilen bij de ambulante hulpverlening aan chronische patiënten. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 43, 9, 954–968.Google Scholar
 8. Velden, K. van der (1992). Persoonlijkheidsstoornissen en de directieve therapie. In: K. van der Velden, Directieve therapie 4. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 9. Yeomans, F. (1993). When a therapist overindulges a demanding borderline patient. Hospital and community psychiatry, 44, 4, 334–336.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • Henrie Henselmans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations