Advertisement

Directieve therapie

, Volume 14, Issue 4, pp 194–198 | Cite as

Behandeling van eetstoornissen: wie bepaalt de doelstellingen?

 • Jan Norré
 • Walter Vandereycken
Article
 • 63 Downloads

semenvatting

In de literatuur over de behandeling van eetstoornissen wordt weinig verteld over vroegtijdig afhaken en mislukkingen. De begrippen ‘succes’ en ‘mislukking’ worden vaak enkel omschreven in termen van symptomen. Daarbij kan de vraag gesteld worden of vroegtijdig afhaken als mislukking moet worden bestempeld. Aan de hand van casuïstiek wordt aangetoond dat er een opmerkelijk verschil kan bestaan tussen de beoordeling van het behandelingsresultaat door de patiënte en de therapeut. In de omschrijving van de behandelingsdoelstellingen verwachten we van eetstoornispatiënten een dubbele bereidheid (gedragsmatig en functioneel). Als deze tweede verwachting cruciaal is in de behandeling, wordt van de therapeut verwacht dat hij hier consequent naar handelt.

Notes

Referenties

 1. Herzog, W., Deter, H.C., & Vandereycken, W. (red.) (1992). The course of eating disorders. Berlijn/New York: Springer–Verlag.CrossRefGoogle Scholar
 2. Norré, J., & Vandereycken, W. (1993). Ambulante behandeling van eetstoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 3. Riebel, L.K. (1990). The drop–out problem in outpatient psychotherapy groups for bulimics and compulsive eaters. Psychotherapy, 27 , 404–409.CrossRefGoogle Scholar
 4. Rorty, M. (1993). Why and how do women recover from bulimia nervosa? The subjective appraisals of forty women recovered for a year or more. International Journal of Eating Disorders, 14, 249–260.CrossRefGoogle Scholar
 5. Van den Broucke, S., & Vandereycken, W. (1989). Eating disorders in married patients. In: W. Vandereycken, E. Kog & J. Vanderlinden (red.), The family approach to eating disorders (pp. 173–188). Londen/New York: PMA Publishing.Google Scholar
 6. Vandereycken, W. (1993). Naughty girls and angry doctors: eating disorder patients and their therapists. International Review of Psychiatry, 5, 13–18.CrossRefGoogle Scholar
 7. Vandereycken, W., & Meermann, R. (1984). Anorexia nervosa: A clinician's guide to treatment. Berlijn/New York: Walter de Gruyter.CrossRefGoogle Scholar
 8. Vanderlinden, J., Norré, J., & Vandereycken, W. (1989). De behandeling van boulimie: een therapeutische gids voor de praktijk . Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 9. Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1988). Perception of changes in eating disorder patients during group treatment. Psychotherapy and Psychosomatics, 49, 160–163.CrossRefGoogle Scholar
 10. Woodside, D.B., Shekter–Wolfson L.F., Brandes, J.S., & Lackstrom J.B. (1993). Eating disorders and marriage. The couple in focus. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • Jan Norré
  • 1
 • Walter Vandereycken
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations