Dth

, Volume 13, Issue 2, pp 78–83 | Cite as

Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: ‘Eye movement desensitization and reprocessing’

 • Ad de Jongh
 • Erik ten Broeke
Article

Samenvatting

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden en principes van ‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een recente ontwikkeling op het gebied van de psychotherapie. Deze procedure wordt gepresenteerd als een snelle en effectieve behandelmethode voor aan angst gerelateerde klachten, waaronder posttraumatische stress-stoornissen. Een belangrijk onderdeel van EMDR is dat de therapeut bij de cliënt een aantal snelle en ritmische oogbewegingen uitlokt door hem te vragen zijn vinger te volgen, terwijl de cliënt een beeld van de traumatische herinnering in gedachten houdt. Dit zou resulteren in cognitieve veranderingen en een langdurige vermindering van angst, alsmede een verdwijnen van terugkerende herinneringen en indringende gedachten. Zoals naar voren komt uit onderzoek en twee gepresenteerde gevalsbeschrijvingen (een geval van extreme angst voor de tandheelkundige behandeling en een geval van seksueel misbruik), kan EMDR reeds effectief zijn in slechts één zitting. Het artikel sluit af met evaluatieve opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van deze behandelingsmethode in de praktijk.

Notes

Referenties

 1. APA (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Third edition-Revised. Washington DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. Barrionuevo, G., Schottler, F. & Lynch, G. (1980). The effects of repetitive low frequency stimulation on control and ‘potentiated’ synaptic responses in the hippocampus. Life Sciences, 27, 2385–2391.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. DeFazio, V., Rustin, S., & Diamond, A. (1975). Symptom development in Vietnam veterans. American Journal of Orthopsychiatry, 43, 640–653.Google Scholar
 4. Emmelkamp, P. M. G., Bouman, T., & Scholing, H. A. (red.) (1989). Angst, fobieën en dwang: diagnostiek en behandeling. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 5. Hedstrom, J. (1991). A note on eye movements and relaxation. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 37–38.CrossRefGoogle Scholar
 6. Herbert, J. D. & Mueser, K. T. (1992). Eye movement desensitization: A critique of the evidence. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 169–174.CrossRefGoogle Scholar
 7. Lohr, J. M., Kleinknecht, R., Conley, A. T., Dal Cerro, S., Schmidt, J. & Sonntag, M. E. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitization (EMD). Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 159–167.CrossRefGoogle Scholar
 8. Marquis, J. N. (1991). A report on seventy-eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.CrossRefGoogle Scholar
 9. Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes. New York: Liveright.Google Scholar
 10. Puk, G. (1991). Treating traumatic memories: a case report on the eye movement desensitization procedure. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 149–151.CrossRefGoogle Scholar
 11. Shapiro, F. (1989a). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 12. Shapiro, F. (1989b). Eye movement desensitization: A new treatment for post-traumatic stress disorder. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.CrossRefGoogle Scholar
 13. Shapiro, F. (1991a). Eye movement desensitization & reprocessing procedure: From EMD to EMD/R. A new treatment model for anxiety and related trauma. The Behavior Therapist, 14, 133–135.Google Scholar
 14. Shapiro, F. (1991b). Eye movement desensitization & reprocessing: A cautionary note. The Behavior Therapist, 14, 188.Google Scholar
 15. Shapiro, F. (1992). EMDR workshop 2931 juli. Palo Alto: Stanford University.Google Scholar
 16. Van der Hart, O. (1991). Trauma, dissociatie en hypnose. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 17. Van der Hart, O. & Boon, S. (1988). Schrijfopdrachten en hypnose voor de verwerking van traumatische herinneringen. Dth, 8, 4–44.Google Scholar
 18. Wolpe, J. (1990). Practice of behavior therapy (4th ed.). New York: Pergamon Press.Google Scholar
 19. Wolpe J. (1991). Post-traumatic stress disorder overcome by eye movement desensitization: A case report. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 39–43.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

 • Ad de Jongh
  • 1
 • Erik ten Broeke
 1. 1.

Personalised recommendations