Advertisement

Directieve therapie

, Volume 12, Issue 3, pp 123–130 | Cite as

Over het registreren van paniek door agorafobici

 • Edwin de Beurs
 • Alfred Lange
 • Pieter Koele
 • Jette Kiestra
 • Richard van Dyck
Article
 • 18 Downloads

semenvatting

Er wordt gerapporteerd over een onderzoek waarin patiënten met paniekstoornis en agorafobie het voorkomen van paniekaanvallen systematisch registreerden gedurende de behandeling van hun klachten. De behandeling bestond uit interventies ter bestrijding van paniek gevolgd door exposure in vivo. De registratie van paniek leidde tot twee verrassende bevindingen. Ten eerste bleek dat patiënten geneigd zijn tot overschatten als zij gevraagd worden weer te geven hoeveel paniekaanvallen zij de afgelopen week hebben ondergaan. Ten tweede kwam uit de gegevens van de continue registratie een groep patiënten naar voren met aanvankelijk weinig paniekaanvallen, maar bij wie pas onder invloed van exposure paniek ging optreden. De consequenties voor onderzoek en de implicaties voor de behandeling van paniekstoornis met agorafobie worden besproken.

Notes

Referenties

 1. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (third rev. ed.). Washington, DC: APA.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association (1991). DSMIVoptions book: Work in progress (9/1/91) (IV ed.). Washinton, DC: APA.Google Scholar
 3. Arrindell, W. A., Emmelkamp, P. M. G. & Ende, J. v.d. (1984). Phobic dimensions 1–Reliability and generalizability across samples, gender and nations. The Fear Survey Schedule (FSSIII) and the Fear Questionnaire (FQ). Advances in Behaviour Research and Therapy, 6, 207–254.CrossRefGoogle Scholar
 4. Arrindell, W. A, & Ettema, J. H. M. (1986), SCL–90: Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie–indicator. Lisse: Swets and Zeitlinger.Google Scholar
 5. Balkom, A. J. L. M. van, Dyck, R. van, Beurs, E. de & Broekman–Piets, R. (1992). The effect of cognitive–behavioural therapy on panic attacks: A literature review. Submitted for publication.Google Scholar
 6. Barlow, D. H. & Cerny, J. A. (1988). Psychological treatment of panic. New York: Guilford Press.Google Scholar
 7. Barlow, D. H. & Craske, M. G. (1988). A review of the relationship between panic and avoidance. Clinical Psychology Review, 8, 667–685.CrossRefGoogle Scholar
 8. Basoglu, M., Marks, I. M. & Sengun, S. (1992). A prospective study of panic and anxiety in agoraphobia with panic disorder. British Journal of Psychiatry, 160, 57–64.CrossRefGoogle Scholar
 9. Beurs, E. de, Garssen, A., Buikhuizen, M., Van Dyck, R., Lange, A. & van Balkom, A. J. L. M. (1992a). Continuous monitoring of panic. Submitted for publication.Google Scholar
 10. Beurs, E. de, Lange, A. & Dyck, R. van (1992b). Self–monitoring of panic attacks and retrospective estimates of panic: Discordant findings. Behaviour Research and Therapy, 30, 411–413.CrossRefGoogle Scholar
 11. Beurs, E. de, Lange, A., Dyck, R. van, Blonk, R. W. B. & Koele, P. (1991). Behavioral assessment of avoidance in agoraphobia. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 13, 285–300.CrossRefGoogle Scholar
 12. Beurs, E. de, Lange, A., van Dyck, R. van, & Koele, P. (1992c). Hyperventilatieprovocatie en ademhalingsoefeningen voorafgaande aan exposure in bij de behandeling van paniekstoornis met agorafobie. Directieve Therapie, 3, 29–45.Google Scholar
 13. Chambless, D. L., Caputo, G. C., Jasin, S. E., Gracely, E. J. & Williams, C. (1985). The Mobility Inventory for Agorafobia. Behaviour Research and Therapy, 23, 35–44.CrossRefGoogle Scholar
 14. Clark, D. M., Salkovskis, P. M. & Chalkley, A. J. (1985). Respiratory control as a treatment for panic attacks. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 16, 23–30.CrossRefGoogle Scholar
 15. Cox, B. J., Swinson, R. P., Norton, G. R. & Kuch, K. (1991). Anticipatory anxiety and avoidance in panic disorder with agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 29, 363–365.CrossRefGoogle Scholar
 16. Craske, M. G. & Barlow, D. H. (1988). A review of the relationship between panic and avoidance. Clinical Psychology Review, 8, 667–685.CrossRefGoogle Scholar
 17. Craske, M. G., Sanderson, W. C. & Barlow, D. H. (1987). The relationship among panic, fear and avoidance. Journal of Anxiety Disorders, 1, 153–166.CrossRefGoogle Scholar
 18. Derogatis, L. R. (1977). SCL–90. Administration, scoring and procedures manual–I for the R(evised) version and other instruments of the psychopathology rating scales series. Clinical Psychometrics Research Unit, John Hopkins University School of Medicine, Baltimore.Google Scholar
 19. DiNardo, P. A., Barlow, D. H., Cerny, J., Vermilyea, B. B., Himadi, W. & Wadell, M. (1988). Anxiety Disorders Interview Scedule – Revised (ADISR). Phobia and Anxiety Disorders Clinic, University of Albany, State University of New York.Google Scholar
 20. Emmelkamp, P. M. G. (1989). Anxiety disorders. In: A. Bellack, M. Hersen & A. Kazdin (red.), International handbook of behavior modification and therapy. New York: Plenum Press.Google Scholar
 21. Garssen, A., Beurs, E. de, Buikhuisen, M., Dyck, R. van, Lange, A. & Balkom, A. J. L. M. van (1992). On distinguishing types of panic. Submitted for publication.Google Scholar
 22. Garvey, M. J. & Tuason, V. B. (1984). The relationship of panic disorder to agoraphobia. Comprehensive Psychiatry, 25, 529–531.CrossRefGoogle Scholar
 23. Gelder, M. G. (1986). Panic attacks: New approaches to an old problem. British Journal of Psychiatry, 149, 346–352.CrossRefGoogle Scholar
 24. Gelder, M. G. (1989). Panic disorder: Fact or fiction? Psychological Medicine, 19, 277–283.CrossRefGoogle Scholar
 25. Goldstein, A. J. & Chambless, D. L. (1978). A reanalysis of agoraphobia. Behaviour Therapy, 9, 47–59.CrossRefGoogle Scholar
 26. Klein, D. F. (1988). Answer on ‘The cause and treatment of agoraphobia’. Archives of General Psychiatry, 45, 389–392.CrossRefGoogle Scholar
 27. Klein, D. F. & Klein, H. M. (1989). The substantive effect of variations in panic measurement and agoraphobic definition. Journal of Anxiety Disorders, 3, 45–56.CrossRefGoogle Scholar
 28. Klein, D. F., Ross, C. R. & Cohen, P. (1987). Panic and avoidance in agoraphobia. Archives of General Psychiatry, 44, 377–385.CrossRefGoogle Scholar
 29. Lange, A. & Beurs, E. de (1992). Multidimensional family treatment of agoraphobia. Journal of Family psychotherapy, Manuscript accepted for publication.Google Scholar
 30. Lelliott, P. & Marks, I. M. (1988). The cause and treatment of agoraphobia. Archives of General Psychiatry, 45, 388–389.CrossRefGoogle Scholar
 31. Margraf, J., Taylor, C. B., Ehlers, A., Roth, W. T. & Agras, W. S. (1987). Panic attacks in the natural environment. Journal of Nervous and Mental Disease, 175, 558–565.CrossRefGoogle Scholar
 32. Marks, I. M. (1987). Fears, phobias and rituals. Oxford, NY: Oxford University Press.Google Scholar
 33. Marks, I. M. & Mathews, A. M. (1979). Brief standard self–rating for phobic patients. Behaviour Research and Therapy, 17, 263–267.CrossRefGoogle Scholar
 34. Michelson, L. (1987). Cognitive–behavioral assessment and treatment of agoraphobia. In L. Michelson, & L. M. Ascher (red.), Anxiety and stress disorders: Cognitive–behavioral assessment and treatment. (pp. 213–279). New York: Oxford Press.Google Scholar
 35. Michelson, L., Marchione, K., Greenwald, M., Glanz, L., Testa, S. & Marchione, N. (1990). Panic disorder: Cognitive–behavioral treatment. Behaviour Research and Therapy, 28, 141–151.CrossRefGoogle Scholar
 36. Öst, L. G. (1988). Applied relaxation versus progressive relaxation in the treatment of panic disorder. Behaviour Research and Therapy, 26, 13–22.CrossRefGoogle Scholar
 37. Ruiter, C. de, Garssen, B., Rijken, H. & Kraaimaat, F. (1987). Anxiety Disorders Interview Schedule–Revised: Dutch translation. Vakgroep Psychiatrie, Universiteit van Utrecht.Google Scholar
 38. Ruiter, C. de, Rijken, H., Garssen, B. & Kraaimaat, F. (1989). Breathing retraining, exposure and a combination of both, in the treatment of panic disorder with agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 27, 647–655.CrossRefGoogle Scholar
 39. Thyer, B. A. & Himle, J. (1985). Temporal relationship between panic attack onset and phobic avoidance in agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 23, 607–608.CrossRefGoogle Scholar
 40. Walker, J. R., Norton, G. N. & Ross, C. A. (1991). Panic disorder and agoraphobia: A comprehensive guide to the practitioner. Pacific Grove, California: Brooks/Cole.Google Scholar
 41. Wolpe, J. & Lang, P. J. (1964). A Fear Survey Schedule for use in behaviour therapy. Behaviour Research and Therapy, 2, 27–30.CrossRefGoogle Scholar
 42. Woods, S. W., Charney, D. S., McPerson, C. A., Gradman, A. H. & Heninger, G. R. (1987). Situational panic attacks: Behavioral, psychiologic and biochemical characterization. Archives of General Psychiatry, 44, 365–375.CrossRefGoogle Scholar
 43. World Health Organisation (1992). Tenth revision of the international classification of diseases. Geneva: World Health Organisation.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • Edwin de Beurs
  • 1
 • Alfred Lange
 • Pieter Koele
 • Jette Kiestra
 • Richard van Dyck
 1. 1.

Personalised recommendations