Bijblijven

, 20:93

Herpes labialis en genitalis

 • W. I. van der Meijden
Artikelen
 • 24 Downloads

Samenvatting

Herpesinfecties komen zeer veel voor, maar verlopen goeddeels asymptomatisch. Omdat ‘herpes’ een nogal beladen begrip is, dient men bij de diagnostiek ervan zorgvuldig te werk te gaan. Virologisch onderzoek (kweek, polymerase chain reaction) biedt de mogelijkheid het virus te typeren, hetgeen bij de counseling van een patiënt en zijn of haar partner van belang kan zijn. Primaire en veel klachten veroorzakende herpesinfecties dienen direct, dat wil zeggen voor de uitslag van het laboratoriumonderzoek, te worden behandeld. Bij frequent recidiverende herpes genitalis kan een suppressieve therapie aanzienlijke gezondheidswinst betekenen. Er moet rekening mee worden gehouden dat er soms complicaties optreden.

Literatuur

 1. Hutfield DC. History of herpes genitalis. Brit J Vener Dis 1966;42:263-8.Google Scholar
 2. Yeung-Yue KA, Brentjens MH, Lee PC, Tyring SK. Herpes simplex viruses 1 and 2. Dermatol Clin 2002;20:249-66.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Spruance SL, Kriesel JD. Treatment of herpes simplex labialis. Herpes 2002;9:3.Google Scholar
 4. Nageswaran A, Shen RN, Craig J, et al. A comparison of referral patterns and characteristics of patients with first episode symptomatic genital hsv-1 and hsv-2 infections in Sheffield. Genitourin Med 1996;72:206-9.PubMedGoogle Scholar
 5. Thompson C. Genital herpes simplex typing in genitourinary medicine: 1995-1999. Int J std aids 2000;11:501-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Marques AR, Straus SE. Herpes simplex type 2 infections – an update. Adv Int Med 2000;45:175-208.Google Scholar
 7. 6th Annual Meeting of the ihmf: ihmf begins to define global hsv seroprevalence. Herpes 1999;6:3.Google Scholar
 8. Roest RW, Van der Meijden WI, Van Dijk G, et al. Prevalence and association between herpes simplex virus type 1- and 2- specific antibodies in attendees at a sexually transmitted disease clinic. Int J Epidemiol 2001;30:580-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Wald A, Link K. Risk of human immunodeficiency virus infection in herpes simplex virus type 2 – seropositive persons: a meta-analysis. J Infect Dis 2002;185:45-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Emmert DH. Treatment of common cutaneous herpes simplex virus infections. Am Fam Physician 2000;61:1697-704.PubMedGoogle Scholar
 11. Whitley RJ. Herpes simplex virus infection. Semin Pediatr Infect Dis 2002;13:6-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Cusini M, Ghislanzoni M. The importance of diagnosing genital herpes. J Antimicrob Chemother 2001;47:9-16.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. cbo-richtlijn ‘seksueel overdraagbare aandoeningen en herpes neonatorum’. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg cbo, Utrecht, 2002.Google Scholar
 14. Goldman BD. Herpes serology for dermatologists. Arch Dermatol 2000;136:1158-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Munday PE, Mullan HM. Clinical uses of herpes simplex virus type-specific serology. Int J STD AIDS 2001;12:784-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Gaytant MA, Steegers EA, Cromvoirt PL, Semmekrot BA, Galama JM. De incidentie van herpes neonatorum in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1832-6.PubMedGoogle Scholar
 17. Van der Meijden WI, Dumas AM. Consensus preventie van herpes neonatorum. Ned Tijdschr Geneeskd 1987;131:2030-4.PubMedGoogle Scholar
 18. Patel R. Tyring S, Strand A, Price MJ, Grant DM. Impact of suppressive antiviral therapy on the health related quality of life of patients with recurrent genital herpes infection. Sex Transm Inf 1999;75:398-402.CrossRefGoogle Scholar
 19. Van Voorst Vader PC, Burger CW, Van der Meijden WI, et al. (red.). Soa Diagnostiek en Therapie Richtlijnen 1997. 2e druk, 1977.Google Scholar
 20. Corey L, Wald A, Patel R, et al. Once-daily valacyclovir transmission of genital herpes. N Engl J Med 2004;350(1):11-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Wald A. New therapies and prevention strategies for genital herpes. Clin Infect Dis 1999;28 (suppl 1):S4-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • W. I. van der Meijden
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations