Bijblijven

, 20:93

Herpes labialis en genitalis

  • W. I. van der Meijden
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03059762

Cite this article as:
van der Meijden, W.I. BIJB (2004) 20: 93. doi:10.1007/BF03059762
  • 24 Downloads

Samenvatting

Herpesinfecties komen zeer veel voor, maar verlopen goeddeels asymptomatisch. Omdat ‘herpes’ een nogal beladen begrip is, dient men bij de diagnostiek ervan zorgvuldig te werk te gaan. Virologisch onderzoek (kweek, polymerase chain reaction) biedt de mogelijkheid het virus te typeren, hetgeen bij de counseling van een patiënt en zijn of haar partner van belang kan zijn. Primaire en veel klachten veroorzakende herpesinfecties dienen direct, dat wil zeggen voor de uitslag van het laboratoriumonderzoek, te worden behandeld. Bij frequent recidiverende herpes genitalis kan een suppressieve therapie aanzienlijke gezondheidswinst betekenen. Er moet rekening mee worden gehouden dat er soms complicaties optreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • W. I. van der Meijden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations