Bijblijven

, 20:1

Grenzen vervagen: tia of cvaberoertetransient ischemic attack (TIA)cerebrovasculaire accident (CVA)intracerebrale bloeding (ICH)ischemie

 • C.L. Franke
Artikelen

Samenvatting

Hét cerebrovasculaire accident (cva) bestaat niet. Het is ook geen ongeluk of accident. Er zijn veel oorzaken voor een cva, met ieder hun eigen behandeling. Het gebruik van de term ‘beroerte’ heeft daarom de voorkeur boven cva.

De verschijnselen van een transient ischemic attack (tia) zijn binnen 24 uur verdwenen. Een tia is niet zo onschuldig als het lijkt, maar is een serieuze risico-indicator. Vaak zijn bij patiënten met een tia bijpassende herseninfarcten zichtbaar op ct- of mri-scan. De overgang van tia naar beroerte is een continuüm. Voor de huisarts is bij een kortdurende tia vooral de differentiaaldiagnose van belang. Bij verdenking van een beroerte kan snel handelen de prognose voor de patiënt verbeteren.

Literatuur

 1. Hankey GJ. Stroke: your questions answered. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2002.Google Scholar
 2. Hijdra A, Koudstaal PJ, Roos RAC. Neurologie. Derde druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
 3. Albers GW, Caplan LR, Easton JD, et al. Transient ischemic attack – proposal for a new definition. N Engl Med 2002;347:1713-6.CrossRefGoogle Scholar
 4. Koudstaal PJ, Gijn J van, Frenken CWGM, et al. tia, rind, minor stroke: a continuum, or different subgroups? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992;55:95-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Walters RJL, Fox NC, Schott JM, et al. Transient ischemic attacks are associated with increased rates of global cerebral atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:213-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Vermeer SE, Heijer T den, Koudstaal PJ, et al. Incidence and risk factors of silent brain infarcts in the population-based Rotterdam Scan Study. Stroke 2003;34:392-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Vermeer SE, Prins ND, Heijer T den, et al. Silent brain infarcts and the risk of dementia and cognitive decline. N Engl J Med 2003;348:1215-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Vermeer SE, Hollander M, Dijk EJ van, et al. Rotterdam Scan Study. Silent brain infarcts and white matter lesions increase stroke risk in the general population: the Rotterdam Scan Study. Stroke 2003;34:1126-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Werkgroep Herziening Consensus Beroerte. cbo Richtlijn Beroerte. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg cbo en Nederlandse Hartstichting 2000.Google Scholar
 10. Franke CL, Franke-Barendse EAM, Dercksen A, Stolker D. Grotere kennis over beroerte na campagne. Hartbulletin 2000;1:14-8.Google Scholar
 11. Gilhuis HJ, Kappelle AC, Swen JWA, Vecht ChJ. Niet iedere tia is primair vasculair. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1769-72.PubMedGoogle Scholar
 12. Miller Fisher C. Transient ischemic attacks. N Engl J Med 2002;347:1642-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Ferro JM, Falcao I, Rodrigues G, et al. Diagnosis of transient ischemic attack by the non-neurologist. Stroke 1996;27:2225-9.PubMedGoogle Scholar
 14. Ferro JM, Pinto AN, Falcao I, et al. Diagnosis of transient ischemic attack by the non-neurologist. A validation study. Stroke 1998;29:1106-9.Google Scholar
 15. Koudstaal PJ, Gerritsma JG, Gijn J van. Clinical disagreement on the diagnosis of transient ischemic attack: is the patient or the doctor to blame? Stroke 1989;20:300-1.PubMedGoogle Scholar
 16. Koudstaal PJ, Gijn J van, Staal A, et al. Diagnosis of transient ischemic attacks: improvement of interobserver agreement by a check-list in ordinary language. Stroke 1986;17:723-8.PubMedGoogle Scholar
 17. Gibbs RGJ, Newson R, Lawrenson RM, et al. Diagnosis and initial management of stroke and transient ischemic attack across uk health regions from 1992 to 1996. Experience of a national primary care database. Stroke 2001;32:1085-90.PubMedGoogle Scholar
 18. Velden J van der, Bakker DH de, Claessens AAMC, Schellevis FG. Een nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Basisrapport: morbiditeit in de huisartspraktijk. Utrecht: Nivel, 1991.Google Scholar
 19. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 20. Wilk EC van der, Bots ML, Koudstaal PJ, et al. ‘Transient ischemic attack’ bij de algemene bevolking van 55 jaar of ouder: prevalentie en risicofactoren; het ERGO-onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:301-5.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • C.L. Franke
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations