Bijblijven

, Volume 19, Issue 1, pp 39–43

Een hardnekkige zweer

  • C. L. M. van Hees
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03059685

Cite this article as:
van Hees, C.L.M. BIJB (2003) 19: 39. doi:10.1007/BF03059685
  • 25 Downloads

Samenvatting

Een ulcus dat ontstaat tijdens of na een verblijf in de tropen heeft vaak een infectieuze oorzaak. Pyodermieën komen verreweg het meeste voor. Minder vaak wordt cutane leishmaniasis gezien en zeer zelden het ulcus tropicum, het Buruli-ulcus en cutane difterie. De epidemiologie, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen worden besproken en in een overzicht samengevat. Ook preventieve maatregelen passeren de revue.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • C. L. M. van Hees
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations