Bijblijven

, Volume 19, Issue 1, pp 39–43

Een hardnekkige zweer

 • C. L. M. van Hees
Artikelen

Samenvatting

Een ulcus dat ontstaat tijdens of na een verblijf in de tropen heeft vaak een infectieuze oorzaak. Pyodermieën komen verreweg het meeste voor. Minder vaak wordt cutane leishmaniasis gezien en zeer zelden het ulcus tropicum, het Buruli-ulcus en cutane difterie. De epidemiologie, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen worden besproken en in een overzicht samengevat. Ook preventieve maatregelen passeren de revue.

Literatuur

 1. Naafs B. Tropical holiday memories. Eur J Dermatol 1999;9:500-5.PubMedGoogle Scholar
 2. Caumes E, Carriere J, Guermonprez G, Bricairte F, Danis M, Gentilini M. Dermatoses associated with travel to tropical countries: a prospective study of the diagnosis and management of 269 patients presenting to a tropical disease unit. Clin Inf Dis 1995;20(3):542-8.Google Scholar
 3. Baar A. Importdermatosen. Nascholing JGZ Noord-Nederland, november 2001.Google Scholar
 4. Hees C van, Naafs B. Met een huidafwijking uit de tropen. In: Importziekten voor de huisarts. Boerhaave Commissie voor PAOG, 14 februari 2002. ISBN 90 6767 496 6.Google Scholar
 5. Zeegelaar J, Feijter A de, Vries H de, Lai A Fat R, Neumann M, Faber W. Microcirculatory changes in travellers to a tropical country. Int J Dermatol 2002;41(2):93-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Faber W, Naafs B. Import Dermatologie, eerste herziene druk. Vreeland: QM Gastmann Wichers-stichting, 1995.Google Scholar
 7. Canizares O, Harman R. Clinical Tropical Dermatology, 2nd edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992.Google Scholar
 8. Naafs B, Stevens A. Zweren en vlekken; jeuk. In: Reizen en ziekte. Red. A. van Gompel, J. Denekens, H21:262-80. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2000. isbn 90 313 3038 8.Google Scholar
 9. Hees C van, Naafs B. Common skin diseases in Africa, an illustrated guide. Voorburg, Stichting Troderma, 2001. isbn 90 9014 738 1.Google Scholar
 10. Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen en Herpes Neonatorum. CBO, 2002. isbn 90 76906 39 4.Google Scholar
 11. Fradin M, Day J. Comparative efficacy of insect repellents against mosquito bites. New Eng J Med 2002;347(4):13-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • C. L. M. van Hees
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations