Bijblijven

, Volume 19, Issue 1, pp 19–26

Koorts na een tropische reis

 • L. G. Visser
Artikelen
 • 35 Downloads

Samenvatting

Koorts na een tropische reis berust vrijwel steeds op een infectieziekte. Malaria tropica is de belangrijkste tropische infectieziekte die, indien niet tijdig herkend en behandeld, in enkele dagen noodlottig kan verlopen. Wanneer bij het dikkedruppelonderzoek geen malariaparasieten worden aangetoond en lokale symptomen ontbreken kan men met behulp van de geografische en expositieanamnese, de incubatietijd en het leukocytenaantal een indeling maken naar de meest waarschijnlijke verwekkers. In deze bijdrage wordt een praktische leidraad voorgesteld voor de diagnostiek en behandeling van reizigers die met koorts uit de tropen terugkomen.

Literatuur

 1. Ryan ET, Wilson ME, Kain KC. Illness after international travel. N Engl J Med 2002;347:505-16.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Visser LG. Koorts: van symptoom tot diagnose. Pharmaceut Wkbld 2000;135:1126-31.Google Scholar
 3. Eerden LJM van der, Bosman A, Visser LG. Malaria uit West-Afrika neemt toe. Overzicht meldingen 1994-2001. Infectieziekten Bull 2002;13:398-405.Google Scholar
 4. Visser LG, Polderman AM, Stuiver PC. Outbreak of schistosomiasis among travellers returning from Mali, West Africa. Clin Infect Dis 1995;20:280-5.PubMedGoogle Scholar
 5. Kager PA, Gorp EC van, Thiel PP van. Fever and chills due to leptospirosis after travel to Thailand. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:184-6.PubMedGoogle Scholar
 6. Kager PA, Dondorp AM. Fever and vesiculopapular exanthema due to infection with Rickettsia africae after a sojourn in South Africa. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:138-41.PubMedGoogle Scholar
 7. Otte JA, Nouwen JL, Wismans PJ, Beukers R, Vroon HJ, Stuiver PC. African sleeping sickness in The Netherlands. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:2100-4.PubMedGoogle Scholar
 8. Cobelens FG, Deutekom H van, Draayer-Jansen IW, Schepp-Beelen AC, Gerven PJ van, Kessel RP van, Mensen ME. Risk of infection with Mycobacterium tuberculosis in travellers to areas of high tuberculosis endemicity. Lancet 2000;356:461-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Visser LG, Schippers EF, Swaan CM, Broek PJ van den. Benadering van een patiënt met koorts uit de tropen en verdenking op besmettelijke virale hemorragische koorts. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:2183-8.PubMedGoogle Scholar
 10. Gibbons RV, Vaughn DW. Dengue: an escalating problem. BMJ 2002;324:1563-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Cobelens FG, Groen J, Osterhaus AD, Leentvaar-Kuipers A, Wertheim-van Dillen PM, Kager PA. Incidence and risk factors of probable dengue virus infection among Dutch travellers to Asia. Trop Med Int Health 2002;7:331-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Raoult D, Fournier PE, Fenollar F, Jensenius M, Prioe T, de Pina JJ, Caruso G, Jones N, Laferl H, Rosenblatt JE, Marrie TJ. Rickettsia africae, a tick-borne pathogen in travellers to sub-Saharan Africa. N Engl J Med 2001;344:1504-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Vreden SG, Visser LG, Verweij JJ, Blotkamp J, Stuiver PC, Aguirre A, Polderman AM. Outbreak of amoebiasis in a family in The Netherlands. Clin Infect Dis 2000;31:1101-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Blessmann J, Tannich E. Treatment of asymptomatic intestinal Entamoeba histolytica infection. N Engl J Med 2002;347:1384.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Clifford Rose F, Gawel M. Clioquinol neurotoxicity: an overview. Acta Neurol Scand 1984;70(suppl 100):137-45.Google Scholar
 16. Marsden PD, Knight R. Halogenated oxyquinoline derivatives. Lancet 1971;i:854.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • L. G. Visser
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations