Kind & Adolescent Praktijk

, 6:171

Sam is gek in zijn hoofd

  • Anneke Eenhoorn
Article
  • 3 Downloads

Abstract

Een tijdje geleden alweer deed ik mee aan een vierdaagse cursus EMDR. Aanvankelijk was ik sceptisch. Hoezo nou een behandelvorm die sneller beter resultaat had dan andere vormen van behandelen?! Maar toen werd ik erdoor gegrepen. Ik raakte in de ban van de EMDR-magie en ging ‘thuis’ op de werkvloer ijverig aan de gang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Anneke Eenhoorn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations