Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 3, Issue 2, pp 104–111

Denken over denken, willen en voelen

Over de ontwikkeling van Theory of Mind bij kinderen
Artikelen
  • 726 Downloads

samenvatting

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van Theory of Mind bij jonge kinderen en geeft een overzicht van onderzoek naar de ontwikkeling van Theory of Mind bij een aantal klinische groepen (o.a. Autisme, ADHD, en doofheid).

Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke waarde het Theory-of-Mind model heeft voor de klinische praktijk. Welke mogelijkheden zijn er om problemen op het gebied van Theory of Mind vast te stellen? En wat kun je doen wanneer de ontwikkeling van Theory of Mind niet optimaal verloopt?

Theory of Mind ontwikkeling autisme spectrum stoornis 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations