Advertisement

Denkbeeld

, 19:55 | Cite as

Honderd worden zonder dementie?

Onderzoek naar eeuwelingen
  • Han Diesfeldt
Article
  • 84 Downloads

Samenvatting

Tussen het vijfenzestigste en negentigste levensjaar wordt de kans op dementie elke vijf jaar twee keer zo groot. Betekent dit dat uiteindelijk iedereen dement wordt – als we maar oud genoeg worden? Of schuilt er in sommigen van ons een nieuwe Hennie van Andel-Schipper? Han Diesfeldt neemt recent wetenschappelijk onderzoek onder de loep dat een antwoord probeert te geven op de vraag of dementie onvermijdelijk is.

Literatuur

  1. Calvert, J.F., Hollander-Rodriguez, J., Kaye, J. & Leahy, M. (2006). Dementia-free survival among centenarians: an evidence-based review. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES, 61A, 951–956.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations