Advertisement

Denkbeeld

, 19:36 | Cite as

Een goede woonplek voor tante Mieke

Op zoek naar een geschikt verpleeghuis
  • Anne Marie de Groot-Beeuwkes
Article
  • 40 Downloads

Samenvatting

Een verpleeghuis zoeken voor een familielid is een verantwoordelijke opgave. Waarmee moet je rekening houden, waarop moet je letten? Anne Marie de Groot- Beeuwkes, zelf werkzaam in de ouderenzorg, kwam voor die situatie te staan toen haar tante Mieke verpleeghuiszorg nodig kreeg. ‘Op zo’n moment realiseer je je pas dat een oriëntatiebezoek als mantelzorger slechts een momentopname is van hoe het toegaat in een verpleeghuis, maar dat je op basis daarvan toch essentiële conclusies moet trekken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Anne Marie de Groot-Beeuwkes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations