Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 6, pp 183–185 | Cite as

Dementie, slaapproblemen en de biologische klok

Een interview met hersenonderzoeker Eus van Someren
  • Frans Hoogeveen
Artikel
  • 641 Downloads

Abstract

Bijna eenderde van de ouderen heeft te kampen met slaapproblemen. In veel gevallen heeft dit te maken met een slecht functioneren van de biologische klok. Hersenonderzoeker Eus van Someren houdt zich al jaren bezig met slaapproblemen en de gevolgen daarvan voor mensen met dementie. DENKBEELD-redacteur Frans Hoogeveen vroeg hem naar de oorzaken van slapeloosheid bij ouderen en hoe we daar iets aan kunnen doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations