Advertisement

Wanneer geeft men antibiotica en wanneer intranasale glucocorticosteroïden bij de behandeling van acute rinosinusitis?

  • P. L. B. Bruijnzeel
Article
  • 4 Downloads

Abstract

Veel patiënten met symptomen van een acute rinosinusitis worden behandeld met antibiotica. Dit is echter in veel gevallen niet terecht, omdat de rinosinusitis het gevolg is van een virale infectie. Behandeling hiervan met antibiotica heeft geen nuttig effect en leidt alleen maar tot een verhoogde kans op ontwikkeling van resistentie bij bacteriën. Een leidraad bij de behandeling van een acute rinosinusitis kan zijn dat indien de symptomen van een influenzaachtig beeld minder dan zeven dagen geduurd hebben de kans op een bacteriële infectie erg klein is. Als men in geval van een acute rinosinusitis wil behandelen, is in verschillende onderzoeken gebleken dat monotherapie met intranasale toediening van glucocorticosteroïden meer werkzaam is dan die van antibiotica. Indien er toch een bacteriële component in het spel lijkt te zijn, dan dient men een intranasaal inhalatieglucocorticosteroïd te combineren met een antibioticum dat zo kort mogelijk dient te worden gegeven om resistentieontwikkeling tegen te gaan.

Veel patiënten met symptomen van een acute rinosinusitis worden behandeld met antibiotica. Dit is echter in veel gevallen niet terecht, omdat de rinosinusitis het gevolg is van een virale infectie. Behandeling hiervan met antibiotica heeft geen nuttig effect en leidt alleen maar tot een verhoogde kans op ontwikkeling van resistentie bij bacteriën. Een leidraad bij de behandeling van een acute rinosinusitis kan zijn dat indien de symptomen van een influenzaachtig beeld minder dan zeven dagen geduurd hebben de kans op een bacteriële infectie erg klein is. Als men in geval van een acute rinosinusitis wil behandelen, is in verschillende onderzoeken gebleken dat monotherapie met intranasale toediening van glucocorticosteroïden meer werkzaam is dan die van antibiotica. Indien er toch een bacteriële component in het spel lijkt te zijn, dan dient men een intranasaal inhalatieglucocorticosteroïd te combineren met een antibioticum dat zo kort mogelijk dient te worden gegeven om resistentieontwikkeling tegen te gaan.

Opmerking referent: het is opvallend dat in dit onderzoek geen aandacht is besteed aan kortdurende behandeling met decongestiva zoals xylometazoline (3x daags gedurende 3-5 dagen), vooral bij jonge kinderen.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Literatuur

  1. Butkus Small C, Bachert C, Lund VJ, Moscatello A, Nayak AS, Berger WE. Judicious antibiotic use and intranasal corticosteroids in acute rinosinusitis. Am J Med 2007; 120: 289-94.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations